Kerkspieël

Kerkspieël doen reeds sedert 1981 sosiologies-demografiese navorsing om 'n spieëlbeeld van gemeentes en predikante vir die NG Kerk te gee.

Hier kan jy nou al die vorige Kerkspieël uitgawes aflaai.  Indien jy van die gegewens êrens gebruik, gee net erkenning aan Kerkspieël.  Jy is ook welkom om artikels wat van hierdie gegewens benut vir ons te stuur om vir plasing oorweeg te word.

Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien


Kruisgewys-Augustus-2015-voorbladHierdie Kruisgewys fokus op die onlangse opname van die National Church Life Survey (NCLS – Australië).

Hierdie vyfjaarlikse opname met 59 vrae gee ‘n oorsig (“snapshot”) van die gemeentelewe deur die bril van gereelde kerkgangers. Dit is ontwerp om gemeentes te ondersteun om hulle sterkpunte te identifiseer sodat hulle daarop kan bou en dit met goeie hulpmiddels van NCLS ondersteun.

Benewens die tendense wat met die gereelde deelname aan die ondersoek onderskei kan word, gee dit nege maatstawwe waaraan gemeentes en denominasies hulleself kan meet. Die navorsing dien daarom ook as ‘n bruikbare oorsig vir gemeentes en hulle leiers om in strategiese beplanning te gebruik.

Vyf denominasies in Suid-Afrika vorm nou reeds deel van die ondersoek: die NG Kerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK), die Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK), die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA), en die Sewendedag Adventiste Kerk (SDA).

Vir die NG Kerk is dit ‘n baie nuttige uitbreiding van die Kerkspieël-navorsing wat reeds sedert 1981 gedoen word. Hulle het reeds in 2006 deel van dié ondersoekmetodiek geword. Dit het die voordeel dat daar nou al drie ondersoeke is waarvan tendense ontleed kan word. Vir hierdie Kruisgewys werk ons egter net met die 2010- en 2014-ondersoeke. Die 2006-ondersoek sal later ingetrek word.

Van die ander denominasies wat hieraan deelgeneem het en deel is van die Kruisgewys-gemeenskap, sal mettertyd ook ontledings van hulle eie opnames beskikbaar stel. Dit sal óf in die volgende uitgawes van Kruisgewys óf op die webtuiste by www.gemeentes.co.za geplaas word.

Omdat die resultate redelik omvangryk is, is daar net drie artikels in hierdie Kruisgewys.

 • Kobus Schoeman, projekleier, gee ‘n oorsig van die projek. Hy bespreek ook nege kernkwaliteite waarop die navorsing berus – interne kwaliteite (geloof, eredienste, gemeenskap), inspirasiekwaliteite (visie, leierskap, vernuwing) en eksterngerigte kwaliteite (diens, getuienis, inklusiwiteit).
 • Danie Mouton gee ‘n perspektief op die belangrikste praktiese vaardighede wat in die benutting van dié resultate in strategiese transformasie nodig is, veral met betrekking tot inspirerende leierskap.
 • Chris van Wyk gee ‘n kort opsomming van die belangrikste resultate van die opname as inleiding om self die resultate te kan beoordeel. Die fokus is op wat erediensbywoners van die NG Kerk waardeer en wat hulle verwagtings is.

Die res van Kruisgewys word gewy aan die bekendstelling van die belangrikste resultate wat ‘n bruikbare oorsigtelike (“snapshot”-) profiel van die NG Kerk se gereelde kerkgangers gee. Die res van die resultate kan hieronder afgelaai word.

‘n Besondere kenmerk van dié projek is dat al die gemeentes – ewekansig gekies – wat hieraan deelgeneem het, ook ‘n uitvoerige ontleding van hulle eie resultate kry wat vergelyk kan word met die profiel van hulle denominasie. Werkswinkels in dié verband sal in elke sinode gehou word. Daar is ook werkboeke van NCLS beskikbaar vir dié gemeentes om hulle daarmee te help.

Goeie nuus! Dr Ruth Powell van NCLS is bereid om ekstra gemeentes van alle denominasies in te sluit wat ter wille van hulle eie beplanning die opname nog hierdie jaar wil doen. Ons verwag dat ‘n hele aantal gemeentes dié aanbod sal wil gebruik ná hulle die resultate van die ondersoek in dié Kruisgewys gesien het. Stuur dus so gou as moontlik ‘n e-pos aan Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien vir meer inligting. Moenie dit misloop nie!

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Kruisgewys Augustus 2015.pdf)Kruisgewys Augustus 2015.pdf 8908 Kb
Download this file (ChurchLifeProfile-ZANG000000-2014.pdf)ChurchLifeProfile-ZANG000000-2014.pdf 5367 Kb

Dr Ruth Powell (director of NCLS-research) visited South Africa from 7 to 19 May 2014. She made several presentations on the National Church Life Survey (NCLS) in Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein and Stellenbosch. The material she presented is available on this website.

Presentations (download below)

 • Introducing NCLS Resources (full  overview)
 • About NCLS framework for church vitality
 • About NCLS research agendas
 • About the NCLS Church Life Pack
 • 2011 NCLS Attender Survey (AP)
 • 2011 NCLS Operations Survey (Protestant)
 • 2011 NCLS Attender Survey Collection Envelope
 • 2011 NCLS Instructions
 • 2011 NCLS Checklist Coversheet
 • NCLS Church Life Profile – report prepared for each congregation based on their own survey results
 • NCLS Profile Workbook
 • NCLS Cover letter
 • NCLS Church Consultants Directory – contains contact details for consultants
 • NCLS resources for planning – www.ncls.org.au/planning

NCLS books and ebooks -  www.ncls.org.au

NCLS Occasional Papers -  www.ncls.org.au

Wat sien ons in Kerkspieël 2010?

Meningsopname van erediensbywoners

KG-June-2013-cover-200Gemeentedienstenetwerk (GDN) het op 6-8 Maart 2013 hulle jaarlikse forum op uitnodiging van Excelsus in Pretoria gehou. Dit was ook die 10de verjaarsdag!

Die hooffokus was om die implikasies van die 2010-vraelys van Kerkspieël vir erediensbywoners in terme van ons vennote se dienslewering aan gemeentes te verreken.

In hierdie uitgawe van Kruisgewys gee ons aandag aan aspekte daarvan. (Die volle verslag waarop die artikels berus, kan hieronder afgelaai word).

 • Kobus Schoeman – Kerkspieël gee lidmate stem –’n inleiding oor die bronne en vertrekpunte van die erediensbywonersvraelys.
 • Chris van WykHoe lyk gemeentes in die spieël? –’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met die gemeente verband hou.
 • Chris van WykSó word gemeentelede se geloof gespieël – ’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met geloof verband hou.
 • Chris van WykHoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël? – ’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met lidmate se betrokkenheid verband hou.
 • Chris van Wyk’n Paar laaste vrae aan Kerkspieël – gee ’n kort oorsig oor ander sake uit die vraelys wat met onder andere rolverwagtings en die toekoms verband hou.
 • Kobus SchoemanTien sterkpunte wat die spieël ons wys– groepeer van die vrae sáám en gebruik dit as lens om die resultate van die vraelys rondom 10 sterkpunte van gemeentes uit te lig.
 • Chris van WykDie spieël wys tien uitdagings – kyk na 10 uitdagings vir die kerk vanuit die resultate van die vraelys.
 • Danie MoutonGemeentes respekteer nog die Bybel – gebruik die resultate van die vraelys om die transformasiepotensiaal uit te lig wat skuil in die respek wat lidmate vir die Bybel het.
 • Peter MalanHelplift Netwerk – stel ’n nuwe kreatiewe gemeenskapsforum bekend wat gemeentes en lidmate help om ’n praktiese kultuur van omgee en mededeelsaamheid te ontwikkel.
 • Chris van WykDeurbrake wat GDN in die bediening sien – bespreek ses deurbrake wat ons in die onderskeie bedieninge van die GDN-netwerk waarneem wat baie hoopvol vir die toekoms is.
Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (01 Die stem van lidmate.doc)01 Die stem van lidmate.docKobus Schoeman31 Kb
Download this file (02 Hoe lyk gemeentes in die spieël.doc)02 Hoe lyk gemeentes in die spieël.docChris van Wyk27 Kb
Download this file (03 So word gemeentelede se geloof gespieël.doc)03 So word gemeentelede se geloof gespieël.docChris van Wyk29 Kb
Download this file (04 Hoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël.doc)04 Hoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël.docChris van Wyk2421 Kb
Download this file (05 n Paar laaste vrae aan Kerkspieël.doc)05 n Paar laaste vrae aan Kerkspieël.docChris van Wyk221 Kb
Download this file (06 Tien sterkpunte wat die spieël ons wys.doc)06 Tien sterkpunte wat die spieël ons wys.docKobus Schoeman73 Kb
Download this file (07 Die spieël wys tien uitdagings.doc)07 Die spieël wys tien uitdagings.docChris van Wyk26 Kb
Download this file (08 Gemeentes respekteer nog die Bybel.doc)08 Gemeentes respekteer nog die Bybel.docDanie Mouton31 Kb
Download this file (09 Helplift Netwerk.doc)09 Helplift Netwerk.docPieter Malan25 Kb
Download this file (10 Deurbrake wat GDN in die bediening sien.doc)10 Deurbrake wat GDN in die bediening sien.docChris van Wyk26 Kb
Download this file (KG June 2013.pdf)KG June 2013.pdfDie hele Kruisgewys Junie 20134736 Kb
Download this file (Bywoon verslag 1.doc)Bywoon verslag 1.docDie verslag waarop dié artikels gebaseer is480 Kb

NG Predikantepaneel: eerste opsommende verslag

kerkspieel-logoʼn Ewekansige steekproef van 10% is uit 1540 dienende NG-predikante getrek, dus 154. Daarvan is 104 vraelyste terugontvang waarvan 99 ten volle ingevul was. Die responskoers is 68%. Die opname is gedurende November en Desember 2011 per epos gedoen. 

Die biografiese samestelling van die respondente lyk so:

 • Geslag: 97% manlik
 • Kwalifikasies: 30% het B graad in teologie, 31% M graad en 17% D graad in teologie. 41% het ʼn B of Honneurs graad in ʼn nie-teologiese rigting.
 • Ouderdom: 9% is jonger as 40 jaar, 29% 40 tot 49 jaar, 50% tussen 50 en 59 jaar en 12% is ouer as 60 jaar.
Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (PP 2011 verslag 1.pdf)Verslag 2011Hierdie artikel in pdf formaat vir maklike aflaai en verspreiding107 Kb
Download this file (PP 1 2011 frekwensie_ tabelle.pdf)Frekwensietabelle 2011Die navorsing waarop hierdie opsomming berus171 Kb
Die volledige versameling Kerkspieël ondersoeke is nou by www.kerkspieël.co.za beskikbaar.

Registrasie (gratis) by GDN is noodsaaklik, waarna jy kan inteken en kerkspieel.co.za kan besoek.