Wie's hier?

Ons het 20 gaste aanlyn

Besoekers

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVandag117
mod_vvisit_counterGister410
mod_vvisit_counterHierdie week2830
mod_vvisit_counterVerlede week3123
mod_vvisit_counterHierdie maand3290
mod_vvisit_counterVerlede maand10132
mod_vvisit_counterAlle dae673841

Aanlyn (20 minute gelede): 7
Jou IP: 3.236.132.132
,
Today: Aug 08, 2020
'n Netwerk van dienste aan gemeentes van die VGK Kaapland en die NGK Wes- en Suid-Kaapland
Missie:
Communitas begelei gemeentes in die ontdekking van hulle roeping en die ontsluiting van hulle gawes
Die doel van die netwerk is geleë in die missie van Comunitas:
Communitas is ’n netwerk van kommissies van die VGK Sinode Kaapland en die NG Sinodes Wes- en Suid-Kaap en Oos-Kaap wat in lyn met die sinodes se missie, kapasiteit in gemeentes bou sodat gemeentes hulle roeping ontdek en hulle gawes ontsluit

Communitas bou kapasiteit deur begeleidingsdienste soos roepingsontdekking, bedieningsbeplanning ens in lyn met die Sinode en gemeentes se roeping.

Die volgende kommissies van die betrokke Sinodes het die inisiatief geneem om Communitas te stig en vorm deel van die Communitas-netwerk:
 1. SKG (Verenigde Kommissie van die NG en VGK)
 2. GKS Kommissie vir Gemeenteontwikkeling
 3. Kommissie vir Vrouelidmate
 4. SKP (NG Kerk Wes- en Suid-Kaap)
 5. VBO (NG Kerk Wes- en Suid-Kaap)
 6. SJK en SCO
 7. Kuratoria (NG Kerk Wes- en Suid-Kaap)
 8. Sinodale kommissie Oos-Kaap

Hierdie lys kan uitbrei soos wat ander kommissies en rolspelers deel wil word van die netwerk.

Vertrekpunte in ons dienslewering:
Bogenoemde missiestelling impliseer oa die volgende vertrekpunte:
 1. Gemeentes is nie die objek van ons dienslewering is nie, maar aktiewe medewerkings in die ontdekking van hulle roeping en die ontsluiting van hulle Godgegewe gawes.
 2. Communitas werk dus nie met ’n probleemoplossende benadering tov ons diens aan gemeentes en leraars nie, maar ’n waarderende of volwasse leer-benadering. Konkreet beteken dit dat die gemeentes, leraars en gemeenteleiers self oor die oplossings beskik en dat Communitas hulle help om dit te ontdek en te deel met ander gemeentes.
 3. Teologies beteken dit dat ons gemeentes sien as bewegings binne die kragveld van die Gees. Gemeentes is geskenke van God aan die wêreld wat as teken en voorsmaak van die Koninkryk instrumenteel kan wees in die realisering van God se sending in Sy wêreld.
 4. Ons glo dat die Gees aan gemeentes al die gawes en bronne gee om hulle missionêre roeping te realiseer. Communitas wil daarom met gemeentes netwerk om hulle by te staan in die proses van roepingsontdekking en -verheldering en die ontsluiting van hulle gawes.
Waardes

In die uitleef van ons missie sien ons die volgende waardes as rigtinggewend:

 • Waarderende en leerbare ingesteldheid teenoor die gemeente
 • Deernis & egtheid in ons begeleiding en ondersteuning van predikante en gemeenteleiers
 • Uitnemendheid tov die kwaliteit van ons dienslewering
 • Geloofsverwagting en –afwagting tov wat die Drie-enige God in en deur gemeentes kan doen
 • Die stel van voortdurende uitdaging
 • Onderlinge goeie verhoudinge

Die openingserediens van Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch vind plaas op Sondag 3 Februarie 2013 om 19:00 in die Anglikaanse kerk, St Mary’s op die Braak, Alexanderstraat, Stellenbosch. Die prediker by hierdie geleentheid is dr Henry Mbaya en vader Austen Jackson sal as liturg optree.

 

Die akademiese jaar van die fakulteit word ingelei met die Teologiese Dag wat plaasvind op Maandag 4 Februarie 2013 van 09:00 – 13:00 in die Attie van Wijk Ouditorium. In die lig van die 450-jarige herdenking van die Heidelbergse Kategismus fokus vanjaar se Teologiese Dag op verwante temas. Die openingslesing word gehou deur prof Dirkie Smit oor die tema: Vervreemding en Gawe – Sleutelmotiewe in die Heidelbergse Kategismus? Deelnemers aan die paneelbespreking is prof Piet Naudé, dr Mary-Anne Plaatjies-van Huffel, dr Nelis van Rensburg en me Helené van Tonder. Die program is aangeheg.

Almal is baie welkom by beide geleenthede!

Woord-en-feesSEISOEN VAN LUISTER

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

 • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
 • Dit sluit direk aan by die Woord en fees - Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
 • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
 • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
 • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
 • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Preekstudies en liturgiese voorstelle

Die Preekstudies en liturgiese voorstelle: Woord en fees – Advent 2012 tot Koninkrykstyd 2013 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C. Die Preekstudies en liturgiese voorstelle kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik die Woord en lewe (voorheen Leesrooster)

Beyers Naude sentrum 200KONFERENSIE OOR BRUIN IDENTITEIT

AANGEBIED DEUR DIE BEYERS NAUDé SENTRUM VIR PUBLIEKE TEOLOGIE,
FAKULTEIT TEOLOGIE, UNIVERSITEIT STELLENBOSCH,
STELLENBOSCH


“Die term 'bruin' en veral 'Kleurling' het nog altyd opspraak gemaak, juis omdat dit soveel geskiedenis dra. Vandag aanvaar sommige mense dié terme, net soos ander dit bevorder of verwerp. Nog ander staan onverskillig daarteenoor,” het Prof Hein Willemse van die Universiteit van Pretoria gesê met die aankondiging van ʼn akademiese konferensie oor bruin identiteit en geskiedenis wat einde November 2012 aan die Universiteit Stellenbosch gehou word.

“In die laaste drie dekades het rasterme wat voorheen wyd verwerp is, weer sy verskyning gemaak, en ons akademici wil weet waarom dit gebeur? Nuwe kategorieë het ook na vore gekom. Mense eien by voorbeeld nou ʼn Khoisan identiteit of verskeie streekidentiteite.”
Willemse meen dat terme soos 'bruin' of 'Kleurling' ongenuanseerd is, en dat dit meestal nie daarin slaag om mense ten volle te definieer nie. “Wat vir ons belangriker is, is die onderliggende geskiedenisse en lewenslope wat sulke terme verduister.”

Fakulteit TeologieDie Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch bied 'n drie-jarige beurs vir voornemende doktorale studente in Nuwe Testament. Die beurs beloop R15 000 per jaar waarvan die voortsetting na die eerste jaar onderhewig is aan genoegsame vordering. Voorkeur sal gegee word aan aansoekers wat 'n eksegetiese studie van die Sinoptiese Evangelies of 'n kritiese studie van die werk van enige kontemporêre NuweTestamentikus wil onderneem.

Vir toelating tot die PhD-program in Nuwe Testament moet aansoekers verkieslik oor Grieks III of 'n ekwivalente kwalifikasie en 'n toepaslike M-graad beskik. Die doktorale studie aansoek moet aanlyn voltooi word by www.maties.com teen 30 November 2012. Ten einde vir die beurs oorweeg te word, moet 'n volledige CV en 'n enkelbladsy-uiteensetting van die fokus van die beoogde studie by Dr Marius Nel (epos Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien ) ingedien word, ook teen 30 November 2012. Heg 'n volledige akademiese rekord en afskrifte van graadsertifikate aan.

Navrae: Dr Marius Nel, tel 021 808 9233, epos Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien
PhD program