Boeke

Atheist fundamentalism and the denial of the divine

Baie gelowiges het moontlik al kennis geneem van Richard Dawkins se ateïstiese agenda wat hy in verskeie boeke volg.  Hy spesialiseer daarin om geloof belaglik te maak en met evangeliese ywer ateïsme te bevorder.

The Dawkins Delusion? Atheist fundamentalism and the denial of the divine (2007) van Alister McGrath en Joanna Collicutt McGrath is geskryf om gelowiges te help om hierdie venyn te hanteer.  Dit ontbloot die ateïstiese fundamentalisme van Richard Dawkins se boek The God Delusion (2006) en wys onomwonde op die swak argumente wat Dawkins aanvoer.

Die doel met die boek is eenvoudig: “(to) assess the reliability of Dawkins’ critique of faith in God” (:xiii).

Ek het 'n navraag gekry oor gratis boeke op die Internet.

Hier is 'n klein seleksie.

Laat weet vir ons van ander webtuistes wat ons ook hier kan plaas.

Doen dit sommer aan die onderkant van dié artikel by Comments.

Geniet!

Cura Vitae is ‘n omvattende en gesaghebbende gids vir versorgers deur Daniël Louw.   Dit bied ‘n teologies-terapeutiese model vir die pastoraat: Geloof sorg (cura animarum) as Lewens sorg (cura vitae).  In lyn met ‘n groeiende wêreldwye tendens om van ‘n patologiese perspektief op die lewe weg te beweeg na ‘n kreatiewe waarderend-bevestigende perspektief en teologie van die lewe bied hierdie boek ‘n verbeeldingryke en werklikheidsgetroue pastorale teologie wat die kuns van terapeutiese vaardighede kombineer met die guns van ‘n ontmoeting met God in die soektog na betekenis in siekte en lyding.

Mission in an African Way - ‘n baie praktiese handleiding om Afrika Geïnisieerde Kerke en hulle bediening te verstaan.  Die waarderend-kritiese benadering is nie net informatief-aktueel vanuit gevallestudies en teologiese refleksie daaroor nie, maar transformatief deur die gebruik van beide Skrifstudie en ‘n persoonlike blootstelling aan die kerke met die innoverende voorstelle vir “fieldstudies”. Die eenvoudige taal en tipografie maak die boek ekstra toeganklik en sal selfs buite sy teikenmark, Bybelskole en universiteite, die kol tref.

Vincent Brümmer fokus in What are we doing when we pray? op gebed en die wese van geloofsvertroue.  Hy identifiseer die kompleksiteite inherent aan gebed en gebedsverhoring baie duidelik en bied ‘n skat van weldeurdagte perspektiewe:

  • die idee dat die betrokkenheid van God by gebed trinitaries gefundeer is, met die Seun wat verlig, die Vader wat bemagtig en die Gees wat motiveer.
  • die idee dat gebed altyd sekere noodsaaklike elemente moet bevat (afhanklikheid, geloofsvertroue) maar nie daarmee ‘n noodwendige karakter aanneem, asof God dan onder verpligting is om te antwoord nie.