Kruisgewys-November-2012-voorblad

’N VRIEND sê my nou die dag tong-in-die-kies dat die kerk in die Verdere Bedieningsonderrig (VBO) van predikante twee dinge moet regkry:
  •  VBO moet dominees “goed laat lyk” wanneer hulle in die gemeente terug is.
  • VBO moet altyd vir dominees ’n hulpmiddel in die hand stop waarmee hulle in die gemeente en gemeenskap kan gaan werk.

Dié opmerkings gee op ’n effens humoristiese manier eintlik ’n diep waarheid van VBO weer.

Die uitkoms van ons toerustingsprosesse en -programme moet aan die een kant teologies en kontekstueel relevant wees om die gemeente se verbeelding te stimuleer. Aan die ander kant moet dit egter ook baie prakties en oordraagbaar wees. Anders bly VBO maklik net ’n interessante intellektuele oefening wat nie die manier waarop ons die bediening in gemeentes en die gemeenskap laat grondvat verander nie.

Hierdie Kruisgewys kyk daarom na wat die VBO-vennote van Gemeentedienstenetwerk (GDN) vir 2013 beplan. Ons fokus op Communitas, Shepherd, CABSA en Bybel-Media.
Uiteraard is dit net ’n seleksie van alles wat volgende jaar in terme van toerusting gaan gebeur. Daarom beplan ons om ook in die eerste uitgawe van 2013 verder aandag hieraan te gee.

Ons nooi ook enige van die ander vennote en deelnemende kerke uit om vir ons kort artikels van hulle beplanning vir toerusting vir 2013 te stuur. Dié inligting sal ook op die webtuiste www.gemeentes.co.za kom, waar genoeg ruimte daarvoor is.

In hierdie uitgawe kry jy die volgende artikels: