“When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.”Dom Helda Camara

Armoede en werkloosheid is een van die sewe groot reuse wat SACLA reeds in 2003 as die grootste uitdagings van ons tyd geïdentifiseer het. Ongeveer 45 persent van Suid-Afrika se inwoners kan as arm beskryf word.

Armoede en werkloosheid is weliswaar iets waarby die onderskeie kerke in ons land geredelik betrokke is. In die 2006 Kerkspieël-ondersoek in die NG Kerk byvoorbeeld het leraars gerapporteer dat 80 persent van gemeentes by die verligting van armoede en werkloosheid betrokke is.

Die vraag is nogtans of die kerk, ten spyte van ’n wye betrokkenheid, genoeg doen, veral as ’n mens bogenoemde aanhaling van Camara in gedagte hou.

Doen ons genoeg om die oorsake van armoede en werkloosheid uit die weg te ruim?

Verbind die armoedesyfer verder aan die feit dat Suid-Afrika ook een van die ekonomies mees ongelyke lande in die wêreld is. Dán begin jy verstaan waarom armoede ook ’n teelaarde is vir die moontlikheid van konflik en geweld.

Daarom dat ons in dié uitgawe oor armoede en misdaad praat.

  • Chris Jones pak die bul by die horings deur van die “abstrakte geweld van geld” te praat. Dit is een van die lense wat ons moet aanlê om armoede te verstaan. Die teenstelling is nie tussen arm en ryk nie, maar tussen arm en selfstandig. Volgens dié lens is geweld een van die gevolge van ’n kortsluiting tussen die droom van ekonomiese selfstandigheid en die werklikheid daarvan dat ná 1994 net ’n relatiewe klein groep ekonomies bemagtig is.
  • Christo van der Merwe laat die lig val op die geweldige ontreddering wat die blootstelling aan geweld by mense veroorsaak. Die diepte daarvan word telkens beleef in die kreet na waar God dan in die geweld van misdaad is. Een antwoord kan ’n mens vind in die “nuwe storie” van een slagoffer van geweld, Annette, wat betrokke geraak het by die einste sisteem en gemeenskap wat haar in die steek gelaat en vermink het. Deur die polisiekantoor te verf en haar weeklikse bediening by ’n plakkerskamp, wys sy waar God is: In die slagoffer wat hulp aanbied en só ’n lig in die donker word.
  • Willem Pretorius en Roelof Opperman gee ’n interessante perspektief op die innoverende strategie van die gemeenskap van Kameeldrif wat deur geweld tot die uiterste beproef is. Die uiteinde was nie net ’n bekamping van misdaad nie, maar deur iets aan een van die oorsake daarvan te doen, naamlik aan armoede en werkloosheid. Hulle vier sentra help nie net families en kinders nie, maar rus onder andere entrepreneurs toe met die vaardighede en ondersteuning wat nodig is om selfstandig te raak. Die projek om die lewensomstandighede van hoërskoolleerlinge in arm gebiede te verbeter, met sonpanele wat lig vir hulle studies verskaf, is inspirerend.
  • Ina Mundell skryf oor die netwerk vir nood wat in 2003 met die projek Jakob se put in Pretoria-Oosterlig vir mense “tussen werk” begin is. Hoewel dit aanvanklik mense gehelp het wat deur regstellende aksie geraak is, het dit mettertyd uitgebrei om alle mense wat deur werkloosheid geraak word te help. ’n Netwerk van 22 kerke werk (al) hiermee saam en die diens is reeds na verskeie plekke in Suid-Afrika uitgebrei.
  • Peter Grove herinner ons daaraan dat die aanpak van die armoedevraagstuk liewer uit ’n bate-gebaseerde as vanuit ’n tekort-gebaseerde benadering gedoen behoort te word. Dit lê die klem ook op die menslike, sosiale, natuurlike, fisiese en finansiële bronne waaroor armes wél beskik. Hy skroom nie om die gebreke in die regering se huidige benadering tot armoede uit te wys nie, en spel ’n hele paar praktiese wyses uit waarop gemeentes by die vraagstuk van armoede betrokke kan raak.
  • Ben du Toit skryf oor die uitdaging van ge­weld en armoede en wys uit die mond van armes self hóé erg die probleem reg­tig is. Alleen met ’n om­vattende bena­de­ring van alle betrok­kenes, te wete maat­skap­like sorg, staatsondersteuning, plaas­like owerhede, polisie- en besker­mings­dien­ste, opvoe­ding, mediese dienste en die godsdiens­tige gemeenskap, kan hier­die uitdaging aanvaar en daarna gemik word om ’n volgende geslag uit die spi­raal van armoede en geweld te laat ont­snap.

’n Mens sou nog baie meer oor hierdie komplekse saak kan sê, veral oor die rol wat leierskap speel. Dr Mills beweer in sy on­langse boek Why Africa is Poor, dat swak besluite deur die leiers van Afrika die belangrikste rede vir Afrika se voort­ge­­sette armoede is. Persoonlike en finan­siële belang word ongelukkig eerste ge­stel, eerder as die belang van die bevol­kings.

Die belangrikste is egter om iets te doen aan armoede en misdaad, persoonlik soos Annette en korporatief soos Kameeldrif.

Ons hoor graag van stories wat ander gemeentes kan inspireer om regtig ’n verskil te begin maak.

Stuur dit na Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien vir publikasie hier.


Stories

Beste Chris

  • Ek verwys jul maar net na NB4 – wat spesifiek fokus op mense wat inkomste-en of werkverlies ervaar. Hul webwerf is: www.nb4.co.za.  George Rauch is daarby betrokke en is ook deel van ons bediening. Dit werk ook met ‘n soortgelyke iets soos Jakob se put. Dit neem goeie momentum aan en ek dink dit sal goed wees om op julle netwerk daarna te verwys – ‘n forum wat mense kan bystaan. Hoor dit gaan ook goed met die Arbeidsbediening in die Oos-Kaap – baie sterkte en sëen vir julle. Groete Carin Brink Streeksbestuurder Arbeidsbediening Wes- en Suid-Kaap
Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Kruisgewys_November_2010.pdf)Kruisgewys November 2010Die hele uitgawe oor misdaad en armoede in een pdf lêer3150 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_voorwoord.pdf)RedakteurVoorwoord met opsomming van die temas van die onderskeie artikels387 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_abstrakte-geweld-van-geld.pdf)Abstrakte geweld van GeldChris Jones650 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_God-misdaad.pdf)Waar is God te midde van misdaad?Christo van der Merwe662 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_Gemeentebou.pdf)Gemeentebou en art 21-maatskappy beveg misdaadWillem Pretorius en Roelf Opperman536 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_Jakob.pdf)Jakob se put – ’n netwerk in noodIna Mundell351 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_Bate_benadering.pdf)’n Bate-gebaseerde benadering tot armoedePeter Grove390 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_Geweld-armoede.pdf)Geweld en armoede – ’n omvattende uitdagingBen du Toit392 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_Handleiding_erediens.pdf)Handleiding vir die ErediensFormulierboek weerspieël jare se groei328 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_VBO.pdf)VBOKruisgewys nou VBO punte werd342 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_Keuses.pdf)Keuses wat jou iets kosJaco Thom - 'n Bybelstudie vir kleingroepe635 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_Preekstudies.pdf)Preekstudies met liturgiese voorstelle 2011Gratis CD ingesluit281 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_Flam.pdf)FlamKry méér vuur uit jou Flam406 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_tieners.pdf)Praat 'n taal wat jou tiener verstaanLIG op tieners en seksualiteit (DVD); Sekssprokie, die misterie ontrafel; LIG op die seksgesprek met my tiener (DVD)356 Kb
Download this file (Kruisgewys_November_2010_agterblad.pdf)Sien hoe God in mense se lewens werk (Lux Verbi.BM)Beneschke Janse van Rensburg en ander706 Kb