kg-jun-2014-cover-200Gemeentes is die draers van die evangelie, “’n pilaar en ’n fondament van die waarheid”, sê Paulus in sy eerste brief aan Timoteus (3:15 – Bybel Direkte Vertaling). Daarom moedig hy Timoteus aan om die leiers in die gemeente te bemagtig vir hulle dienswerk, want hulle moet weet hoe hulle hulle moet “gedra in die huishouding van God; dit is die kerk van die lewende God” (BDV).

Dit bly daarom ook steeds die oortuiging van die dertigtal vennote in die Gemeentedienstenetwerk (GDN) om doelgerig te fokus op die ontwikkeling van hulpmiddels en dienste wat gemeentes met hulle dienswerk kan help. Só het ons onlangs weer by ons jaarlikse forum by Maselspoort in Bloemfontein gedoen. Lees ’n sinopsis van die belangrike gesprekke wat ons daar gehad het – oor missionale kerkwees, innovasie, Kerkspieël, navorsing en die bemagtiging van ringe – op die webtuiste www.gemeentes.co.za.

In hierdie Kruisgewys laat ons die kollig daarom weer op verskillende perspektiewe op gemeentes val. Ons doen dit in die hoop dat dit leiers sal aanmoedig om te volhard in hulle bemagtigingsrol, soos Paulus dit eenmaal vir Timoteus gedoen het.

Ons het drie bydraes wat fokus op kleiner gemeentes, veral omdat dit ’n groot deel van die kerk in die breë uitmaak.

Kobus van Tonder gee in Klein gemeentes deur ’n Scharmer-lens beskou vir ons ’n paar lense aan die hand van Otto Scharmer se model waarmee ons iets aan ons “sintuiglike gestremdheid” - kortweg, ons blindekolle – kan doen. Hy praat helder oor die diskonneksies tussen sien en dink en die wyses waarop ons weer aan ons kontekste gekonnekteer kan word. Hy noem ook ’n paar aandagafleiers wat ons kan keer om op die hede te fokus, in Scharmer se woorde, om present te raak.

Christina Landman werk in Klein is lekker met die konsep van die kerk as die “hemel se vloer”, soos in die bekende liedjie van die Karretjiesmense. Daarmee skets sy maniere waarop klein gemeentes na mekaar toe kan uitreik: “Oor die grense van ras en armoede heen. Tot waar ons vir mekaar kan sorg, ook as kerk wat nie net eens met mekaar is nie, maar inderdaad een geword het.”

Cas Wepener ontgin in Om in klein gemeentes te preek die bydrae wat Nora Tisdale in die hoofstuk “Exegeting the congregation” in haar boek Teaching Preaching as a Christian Practice vir die bedieningspraktyk van kleiner gemeentes maak. Wanneer ’n mens die ooreenkomste tussen gemeentes (“alle mense is soos alle ander mense”), die uniekheid van jou eie gemeente (“alle mense is soos geen ander mense nie”) en die sub­groepe waaraan jou gemeente behoort (“alle is mense is soos sommige ander mense”) behoorlik eksegetiseer en jou bedieningspraktyk daaruit laat voortvloei, kan ’n model in klein gemeentes ontwikkel word wat God se genesende krag in gemeentes kan ontplooi.

Ons het een bydrae wat fokus op die sosiale dimensie van die groeiende omarming van die missionale teologie in gemeentes.

Chris van Wyk deel sy indrukke oor die waarde van sosiologiese denke in sy bydrae Skep sosiale kapitaal in gemeentes. Hy fokus op die reis wat in die Oos-Kaap begin is om die kapasiteit van gemeentes – onder leiding van prof Deon Pretorius van Developmental Partners – te verhoog om by gemeenskapsontwikkeling betrokke te raak.  Die hoop lê aan die een kant in eerlike nadenke oor ons sosio-politiese konteks, maar sonder om daardeur ontkrag te word tot “self-imposed marginalization”. Aan die ander kant lê dit in die motivering wat ontgin kan word deur te fokus op plaaslike realiteite, medeverantwoordelikheid met mense en gemeenskappe te aanvaar, die behoeftes van gemeenskappe in ag te neem, inligting-gebaseerde besluite te neem en sosiale kapitaal te bou deur jou sosiale deugde te verhoog. Daarin speel “bonding capital” en “bridging capital” ’n belangrike konseptuele rol.

Ons het ook ’n bydrae wat op die Seisoen van Menswaardigheid – wat vanjaar in die NG Kerkfamilie geloods word – fokus:

Lyn van Rooyen deel aan die een kant haar frustrasies met die diskrepansies wat steeds op soveel menswaardigheidsvlakke bestaan in haar bydrae Menswaardigheid in ‘n wêreld vol geweld. Sy val egter nie daarin vas nie en wys met baie praktiese voorstelle hoe ’n ander werklikheid moontlik is, byvoorbeeld deur deel te word van die “Thursdays in Black”-beweging, deur te fokus op die inwin van akkurate inligting – en bowenal deur te praat, te bid en te preek hieroor! Sy sluit met ’n aangrypende Afrika-gebed van Alan Paton.

Laastens is daar ’n paar jong proponent-teoloë wat aan die woord kom in die bydrae met ’n sinopsis van uitgesoekte artikels wat op hulle skripsies gebaseer is en wat Bybel-Media beplan om binnekort uit te gee.

Annette Potgieter en Cas Wepener het dié boek Jong teoloë praat saam saamgestel. In dié artikel word ’n sinopsis van hulle bydraes gegee. Dit is georden in terme van die drie bekende “clusters” van die teologiese ensiklopedie – bronne, geloofsoortuigings en gebruike. Dit neem die leser op ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap, gesien deur die oë van ons jong teoloë.

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (scharmer-lens.doc)Klein gemeentes deur 'n Scharmer-lens beskouKobus van Tonder37 Kb
Download this file (Klein is lekker.doc)Klein is lekkerChristina Landman29 Kb
Download this file (Om in klein gemeentes te preek.doc)Om in klein gemeentes te preekCas Wepener34 Kb
Download this file (Skep sosiale kapitaal in gemeentes.doc)Skep sosiale kapitaal in gemeentesChris van Wyk39 Kb
Download this file (kg jun 2014.pdf)Volledige Kruisgewys 5430 Kb
Download this file (Menswaardigheid.doc)Menswaardigheid in ‘n wêreld vol geweldLyn van Rooyen36 Kb
Download this file (Jong teoloë praat saam oor God.doc)Jong teoloë praat saam Annette Potgieter en Cas Wepener43 Kb