Soek in dié webtuiste of die web verskaf deur FreeFind

Epos
Tuis Kruisgewys Seisoen van Luister Boekaankondigings/Resesensies Gemeentedienste Vennote NGK Skakels Leesroosters Sagteware Boeke en artikels Ander
KRUISGEWYS 8/3 (Junie 2008)

Kruisgewys is 'n gratis tydskrif wat 6 keer 'n jaar aan alle predikante van die NG Kerk gestuur word. Met kort prakties-teologiese perspektiewe stimuleer Kruisgewys gesprek oor die bediening in 'n tyd van transformasie. Bybel-Media borg die tydskrif.

Die artikels is hier onder volgens uitgawe gerangskik sowel as die artikels net in Kruisgewys 8/3. Dit is in Adobe Acrobat formaat (pdf). Indien jy nie die gratis Adobe Acrobat Reader het nie, kan jy dit aflaai by die skakel hierlangsaan.

Kruisgewys 8/2 Kerkspieël 2006
Kruisgewys 8/1 Missio Dei - Volg of Verdedig?
Kruisgewys 7/4 Pastoraat in missionale gemeentes
Kruisgewys 7/3 Inhibeer of inspireer die kerk vroueleiers?
Kruisgewys 7/2 Perspektiewe op die Algemene Sinode 2007
Kruisgewys 7/1 Hoeever is ons met kerkhereniging?
Kruisgewys 5/3 Seisoen van Luister
Kruisgewys 5/2 Predikante in Transformasie
Kruisgewys 5/1 Tameletjie of Transformasie?
Skrywer
Uitgawe
Grootte
Redaksie
8/3
1.98 MB
Skildery op voorblad - Anton Brink Gaan kyk gerus na ’n seleksie van sy werk by South African Artists . Chris van Wyk
8/3
899 KB
Redaksioneel: Moderamen bekommerd oor rassisme Kobus Gerber
8/3
108 KB
Voorwoord: Die droom van 'een, heilige, algemene, Christelike kerk' Chris van Wyk
8/3
101 KB
Teen-rassisme vra 'n nuwe, Christelike bril Piet Naudé
8/3
170 KB
Wees oop vir die Ephesian moment Jurgens Hendriks
8/3
142 KB
‘Sunday morning at eleven the week’s most segregated hour’ Kobus Schoeman
8/3
104 KB
Kovsies opgewonde oor Sigh Melaletsa Leon Marais
8/3
199 KB
Ghanese prediker se onwaarskynlike middestadvennoot Danie Mouton
8/3
120 KB
Rassisme: ’n Lidmaat se perspektief Piet Delport
8/3
222 KB
Barnard Steyn
8/3
97 KB
Boekaankondiging: Brenda Salter McNeil A Credible Witness - Reflections on Power, evangelism and race (2008) Chris van Wyk
8/3
120 KB
Boekbekendstelling: Andries Cilliers Waar was God? ’n Tien-week-Bybelstudie - oor hoe om as gelowige in ’n wêreld vol misdaad te (oor)leef Redaksie
8/3
239 KB
Lux Verbi advertensie Lux Verbi
8/3
930 KB
SKB