Soek in dié webtuiste of die web verskaf deur FreeFind

Epos
Tuis Kruisgewys Seisoen van Luister Boekaankondigings/Resesensies Gemeentedienste Vennote NGK Skakels Leesroosters Sagteware Boeke en artikels Ander
KRUISGEWYS 8/1 (Februarie 2008)

Kruisgewys is 'n gratis tydskrif wat 6 keer 'n jaar aan alle predikante van die NG Kerk gestuur word. Met kort prakties-teologiese perspektiewe stimuleer Kruisgewys gesprek oor die bediening in 'n tyd van transformasie. Bybel-Media borg die tydskrif.

Die artikels is hier onder volgens uitgawe gerangskik sowel as die artikels net in Kruisgewys 8/1. Dit is in Adobe Acrobat formaat (pdf). Indien jy nie die gratis Adobe Acrobat Reader het nie, kan jy dit aflaai by die skakel hierlangsaan.

Kruisgewys 8/2 Kerkspieël 2006
Kruisgewys 8/1 Missio Dei - Volg of Verdedig?
Kruisgewys 7/4 Pastoraat in missionale gemeentes
Kruisgewys 7/3 Inhibeer of inspireer die kerk vroueleiers?
Kruisgewys 7/2 Perspektiewe op die Algemene Sinode 2007
Kruisgewys 7/1 Hoeever is ons met kerkhereniging?
Kruisgewys 5/3 Seisoen van Luister
Kruisgewys 5/2 Predikante in Transformasie
Kruisgewys 5/1 Tameletjie of Transformasie?
Skrywer
Uitgawe
Grootte
Redakteurs
8.1
1.84 MB
Johann Symington
8.1
196 KB
Chris van Wyk
8.1
126 KB
Robert Vosloo
8.1
111 KB
Coenie Burger
8.1
126 KB
André van Niekerk
8.1
114 KB
Pierre Goosen
8.1
221 KB
Johan Kotze
8.1
112 KB
Coenie Burger
8.1
141 KB
Rethinking ministry Hennie van Deventer
8.1
156 KB
Waldemar Stumpfe
8.1
120 KB
Lux Verbi.BM
8.1
222 KB
SKB