Soek in dié webtuiste of die web verskaf deur FreeFind

Epos
Tuis Kruisgewys Seisoen van Luister Boekaankondigings/Resesensies Gemeentedienste Vennote NGK Skakels Leesroosters Sagteware Boeke en artikels Ander
KRUISGEWYS 7/3 (November 2007)

Kruisgewys is 'n gratis tydskrif wat 6 keer 'n jaar aan alle predikante van die NG Kerk gestuur word. Met kort prakties-teologiese perspektiewe stimuleer Kruisgewys gesprek oor die bediening in 'n tyd van transformasie. Bybel-Media borg die tydskrif.

Die artikels is hier onder volgens uitgawe gerangskik sowel as die artikels net in Kruisgewys 7/3. Dit is in Adobe Acrobat formaat (pdf). Indien jy nie die gratis Adobe Acrobat Reader het nie, kan jy dit aflaai by die skakel hierlangsaan.

Kruisgewys 8/2 Kerkspieël 2006
Kruisgewys 8/1 Missio Dei - Volg of Verdedig?
Kruisgewys 7/4 Pastoraat in missionale gemeentes
Kruisgewys 7/3 Inhibeer of inspireer die kerk vroueleiers?
Kruisgewys 7/2 Perspektiewe op die Algemene Sinode 2007
Kruisgewys 7/1 Hoeever is ons met kerkhereniging?
Kruisgewys 5/3 Seisoen van Luister
Kruisgewys 5/2 Predikante in Transformasie
Kruisgewys 5/1 Tameletjie of Transformasie?
Skrywer
Uitgawe
Grootte
Redakteurs
7.3
1.84 MB
Elsje Büchner
7.3
196 KB
Rethie van Niekerk
7.3
126 KB
Frederick Marais
7.3
111 KB
Rinel Hugo
7.3
126 KB
Chris van Wyk
7.3
114 KB
Johann Symington en Pieter Fourie
7.3
221 KB
Elna Mouton en Marieke Brand
7.3
112 KB
Madelein Gerber
7.3
141 KB
Waldemar Stumpfe
7.3
120 KB
ADGO
222 KB
SKB