Soek in dié webtuiste of die web verskaf deur FreeFind

Epos
Tuis Kruisgewys Seisoen van Luister Boekaankondigings/Resesensies Gemeentedienste Vennote NGK Skakels Leesroosters Sagteware Boeke en artikels Ander

Kingfisher Mobilisering Sentrum

Kingfisher Mobilisering Sentrum (KMS) is  ‘n Internasionale mobiliseringsbeweging bestaande uit mense wat met die volgende visie leef

‘n Beweging van God se mense wat sy koninkryk wêreldwyd realiseer.

Mense wat

§  God verheerlik

§  Alle sfere van die lewe  transformeer

§  Die totale nood van die wêreld aanspreek.

§  Nasies dissipel.

As Internasionale mobiliseringsbeweging bestaan ons wêreldwyd ter wille van die liggaam van Christus in al sy verskillende gestaltes en  word ons roeping, taak en opdrag vervat in die volgende missie

Ons stap ‘n pad met God se mense van alle nasies - mobiliseer hulle om sy koninkryk te proklameer, te modelleer en te leer.

Ten einde getrou te wees aan ons roeping as Internasionale mobiliseringsbeweging wil ons die beweging aangee, oorgee en weggee aan ander mense om dit in hulle eie konteks te realiseer en verder aan te gee. Dit word op die volgende maniere gedoen:

1)     Ons  proklameer die visie van die koninkryksbeweging op alle moontlike platforms binne die liggaam van Christus. Individue, geloofsgemeenskappe, denominasies, organisasies, ens.  word hier blootgestel aan die visie en uitgenooi om deel te word daarvan.

2)     Ons modelleer die  koninkryksbeweging deur in ‘n dissipelmakende verhouding met individue, geloofsgemeenskappe, denominasies, organisasies, ens. te tree. Binne hierdie verhouding word hulle gemobiliseer om God se koninkryks agenda vir hulle lewensomstandighede te verstaan en te gehoorsaam.

3)    Ons leer  individue, geloofsgemeenskappe, denominasies, organisasies, ens. sekere mobiliseringsbeginsels en praktiese hulpmiddelle ten einde hulle te help en te ondersteun in hulle taak om ander mense deel te maak van God se koninkryks-beweging.

KMS is deur God strategies geplaas binne die liggaam van Christus om die liggaam in al sy gestaltes (individue, geloofsgemeenskappe, organisasies, ens.)  te kan help en versterk om sy koninkryk te realiseer.  Ons wil ‘n katalisator wees wat help om mense deel te maak van God se koninkryksbeweging. Ons wil verdere kapasiteit inbou in mense se lewens om hulle te help om die koninkryk te realiseer.

Kingfisher Mobilisering Sentrum is in Suid Afrika geregistreer as ‘n Artikel 21 nie-winsgewende maatskappy.  KMS verkoop nie sy dienste nie, maar maak staat op donateurs wat die visie van KMS deel.

KMS fokus daarop om kerke, individue en organisasies te mobiliseer en beglei om deur hulle lewenstyl, bronne en vaardighede die nood van hulle omgewing en die die wêreld aan te spreek. Die opleiding en mentorering van leiers is een van die vernaamste strategië.

Kontak

Uitvoerende Leier: Gert Roberts

E-pos: gert@kfmc.co.za

Tel. 021 913 0909

Webtuiste: www.kfmc.co.za

SKB
Globex