PowerPoint 15 Maart 2015

Numeri21 4-9

PowerPoint 22 Maart 2015

Jeremia31 31-34

PowerPoint 29 Maart 2015

Markus14 1-15 47

Baniere vir ons geloofstryd - Pinkster 2013

BelydenisvanBelharlogo-150

Baniere vir ons geloofstryd

Banier

Kommentaar

RSS

Soek in vorige Kruisgewyse

Wie's hier?

Ons het 8 gaste aanlyn

Besoekers

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVandag39
mod_vvisit_counterGister90
mod_vvisit_counterHierdie week679
mod_vvisit_counterVerlede week771
mod_vvisit_counterHierdie maand3174
mod_vvisit_counterVerlede maand3754
mod_vvisit_counterAlle dae343146

Aanlyn (20 minute gelede): 2
Jou IP: 54.167.175.241
,
Today: Mar 27, 2015
AddThis Social Bookmark Button

“ Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (VDDG) van die NG Kerkfamilie en CLF span saam en maak hiermee die 2015 riglyne vir die Week van Gebed aan die gemeentes van die NG Kerkfamilie beskikbaar. Mag die Here ons seën as ons saam bid.”/ “The United Ministry for Service and Witness (UMSW) of the DRC Family and CLF join hands to provide the 2015 guidelines for Week of Prayer to all the congregations of our family in and outside South Africa. May the Lord bless us as we pray together.”

 

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Week of Prayer 2015.doc)Week of Prayer 2015.doc 111 Kb
Download this file (Week of Prayer 2015.pdf)Week of Prayer 2015.pdf 207 Kb
Download this file (Week van gebed 2015.doc)Week van gebed 2015.doc 140 Kb
Download this file (Week van gebed 2015.pdf)Week van gebed 2015.pdf 265 Kb
AddThis Social Bookmark Button

kruisgewys-november-2014Dit is nie net gelowiges wat swaarkry onder die uitdagings van die lewe nie. Ook leraars ly daaronder.

Die gevaar is dan dat ’n mens “traag word om te luister,” soos die skrywer aan die Hebreërs dit by sy mense waargeneem het (Hebr 5:11). Die versoeking was daarom baie sterk by hulle om weer te fokus op die eerste beginsels van die geloof, om hulle “behoefte aan melk en nie vaste kos nie” (Hebr 5:12) te bevredig.

Op die langtermyn help dit egter nie om slegs op die basiese prediking van Christus te fokus nie (Hebr 6:1). Daarom roep die skrywer hulle op tot geestelike volwassenheid, om die wedloop wat vir hulle voorlê met volharding te hardloop, hulle oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van hulle geloof (Hebr 12:1-2). Hy is nie net God nie (Hebr 1), maar ook die Een wat vir hulle intree (Hebr 7:25), die Een in wie se hande die toekoms van die mensdom lê (Hebr 2), die Een wat die Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek is (Hebr 7-8). Dit is hierdie diepsinnige denke oor die betekenis van Christus wat hulle sal help om te volhard op die pad waartoe God hulle geroep het.

Dit geld ook alle geestelike leiers en leraars. Bedieningsvaardigheid en bedieningsvreugde sal net kom as ’n mens fiks raak in die bediening en “vaste kos” eet. Dit is die enigste manier om ’n betekenisvolle, geseënde, gelukkige en vernuwende bediening te kan hê. Hierdie Kruisgewys fokus dus op die “vaste kos” wat volgende jaar by ons onderskeie vennote aangebied word.

Gerhard Botha skryf in ’n Veerkragtige bediening oor die fokus van Shepherd om leraars te help om standvastig en aanpasbaar in moeilike omstandighede te bly. Hulle werksessies sluit aspekte soos emosionele intelligensie, die bou van ’n persoonlike en bedieningsprofiel asook finansiële en aftreebeplanning in. Raadpleeg Shepherd se VBO-program vir detail.

Frederick Marais beskryf in ’n Leerbare gees is soos bekering leerbaarheid eintlik as ’n bekering, soos Calvyn dit ervaar het. Leerbaarheid is daarom die primêre fokus van die driedag-kursusse en werksessies van Communitas vir 2015. Raadpleeg Communitas se VBO-kursusse vir detail.

Nico Simpson en Wynand van Niekerk beskryf in Kategese se sewe fasette die veelkantigheid van kategese met drie doelwitte en vier innoverende metafore. Hulle aanpak fokus op geloofsvorming wat jongmense help om die uitdagings van die lewe met onderskeiding, goeie waardes en die ritmes en storielyne van die Bybelse geloofsinhoud aan te pak.

Aneleh Fourie-Le Roux skryf in Kerke, kanale van hoop oor die begeleiding van kerkleiers en Christene om draers van hoop en versoening in ’n wêreld met MIV te wees. Dit sluit fasiliteerdersopleiding en werksessies oor onderwerpe soos stigma, leef met MIV, geslagsgelykheid en preek oor MIV in.

Pieter Fourie skryf in HBI maak tuisstudie ’n maklike opsie oor die geakkrediteerde tweejaarkursusse wat Hugenote-Bybelinstituut in samewerking met die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by die Fakulteit Teologie, Universiteit Pretoria, in Bybel- en Godsdienskunde, Jeugbediening, Sending, Etiek en Christelike Nood-en-Traumaberading (ook in Engels beskikbaar) aanbied.

Pierre Goosen se Sentrum begelei predikante tot groter selfinsig stel die Sentrum vir Predikantebegeleiding bekend as ’n reis saam met die Here, met die gemeente en gemeenskap en insig in jouself – wie jy is en hoe jy dinge doen. Deur leraars aan die hand van nege bekwaamhede te evalueer, en hulle groei-areas te identifiseer, word hulle konkreet in die daadwerklike ontwikkeling daarvan begelei.

 

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Veerkragtigheid in die bediening.doc)Veerkragtigheid in die bediening.docGerhard Botha28 Kb
Download this file (n Leerbare gees is soos bekering.doc)n Leerbare gees is soos bekering.docFrederick Marais24 Kb
Download this file (Kategese se sewe fasette.doc)Kategese se sewe fasette.docNico Simpson en Wynand van Niekerk32 Kb
Download this file (Kerke kanale van hoop.doc)Kerke kanale van hoop.docAneleh Fourie-Le Roux 31 Kb
Download this file (HBI maak tuisstudie.doc)HBI maak tuisstudie.docPieter Fourie32 Kb
Download this file (Sentrum begelei leraars tot groter selfinsig.doc)Sentrum begelei leraars tot groter selfinsig.docPierre Goosen24 Kb
Download this file (VBO Kursusse Communitas.doc)VBO Kursusse Communitas.doc 75 Kb
Download this file (VBO Program Shepherd.doc)VBO Program Shepherd.doc 98 Kb
Download this file (kg nov 2015.pdf)Kruisgewys November 2014Laai volledige Kruisgewys hier af7705 Kb
AddThis Social Bookmark Button

Kruisgroep-vriendskap verpletter vooroordele

kgsep2014cover-250Een van die helderste uitkomste uit die navorsing in die sosiale sielkunde die afgelope 70 jaar is dat kruisgroep-vriendskappe die grootste potensiaal vir die vermindering van vooroordele tussen groepe het.

Dit is die resultaat van 515 studies in meer as 36 lande, waarvan 51 persent op ras of etnisiteit gefokus het. “Friendship potential is an important enhancing condition for intergroup contact effects,” sê Pettigrew en Tropp (sien meer in dié Kruisgewys).

Dit het die taakspan van die Seisoen van Menswaardigheid oortuig dat hulle op die skep van sulke vriendskappe moet fokus. Hulle wil deur al hulle prosesse en produkte aan mense die geleentheid bied om vriende te word. Hulle wil mense help om uitgebreide en herhalende kontak in ’n verskeidenheid sosiale kontekste te hê. Só, glo hulle, sal mettertyd dieper vlakke van gedeelde ervarings moontlik word, asook ander prosesse waardeur vriendskap geskep word.

Die ses mees algemene indikatore wat gebruik word om die effek van kruisgroep-vriendskappe op die vermindering van vooroordeel te toets, is getal, persentasie, nabyheid, insluiting, selfbekendmaking en tyd. Veral die tyd wat kruisgroep-vriende met mekaar deurbring en die diepte van die selfbekendmaking wat in daardie kontaksituasies plaasvind, het ’n blywende effek op die vermindering van vooroordeel.

In ons konteks is sulke vriendskappe natuurlik moeilik weens die gedwonge skeiding van die verlede wat in alle sosiale sfere deurgevoer is.

Navorsing wys ook dat dit moeiliker is om kruisgroep-vriendskappe met verloop van tyd in stand te hou. Daarom moet institusionele ondersteuning doelbewus op ’n volhoubare manier gegee word sodat die skeidslyne mettertyd oorbrug kan word. Dit sluit dinge in soos doelbewuste samewerking, die formulering van en saamwerk aan gemeenskaplike doelwitte en die handhawing van gelyke status in kontaksituasies. Dit dra daartoe by dat die kontak tot positiewe ervarings kan lei wat kruisgroep-vriendskapsbande aanhelp.

’n Produk om sulke kruisgroep-vriendskappe te skep, word op die oomblik ontwikkel. Dit sal op saamdoen-dinge fokus, asook op ons waardes, gesamentlike Bybellees en die beoefening van geloofsgewoontes. Dit sal eers op beperkte skaal getoets word, en dan aan die breë kerklike publiek beskikbaar gestel word.

In hierdie Kruisgewys stel ons die Seisoen van Menswaardigheid met die volgende artikels bekend:

AddThis Social Bookmark Button

kg-jun-2014-cover-200Gemeentes is die draers van die evangelie, “’n pilaar en ’n fondament van die waarheid”, sê Paulus in sy eerste brief aan Timoteus (3:15 – Bybel Direkte Vertaling). Daarom moedig hy Timoteus aan om die leiers in die gemeente te bemagtig vir hulle dienswerk, want hulle moet weet hoe hulle hulle moet “gedra in die huishouding van God; dit is die kerk van die lewende God” (BDV).

Dit bly daarom ook steeds die oortuiging van die dertigtal vennote in die Gemeentedienstenetwerk (GDN) om doelgerig te fokus op die ontwikkeling van hulpmiddels en dienste wat gemeentes met hulle dienswerk kan help. Só het ons onlangs weer by ons jaarlikse forum by Maselspoort in Bloemfontein gedoen. Lees ’n sinopsis van die belangrike gesprekke wat ons daar gehad het – oor missionale kerkwees, innovasie, Kerkspieël, navorsing en die bemagtiging van ringe – op die webtuiste www.gemeentes.co.za.

In hierdie Kruisgewys laat ons die kollig daarom weer op verskillende perspektiewe op gemeentes val. Ons doen dit in die hoop dat dit leiers sal aanmoedig om te volhard in hulle bemagtigingsrol, soos Paulus dit eenmaal vir Timoteus gedoen het.

Ons het drie bydraes wat fokus op kleiner gemeentes, veral omdat dit ’n groot deel van die kerk in die breë uitmaak.

Kobus van Tonder gee in Klein gemeentes deur ’n Scharmer-lens beskou vir ons ’n paar lense aan die hand van Otto Scharmer se model waarmee ons iets aan ons “sintuiglike gestremdheid” - kortweg, ons blindekolle – kan doen. Hy praat helder oor die diskonneksies tussen sien en dink en die wyses waarop ons weer aan ons kontekste gekonnekteer kan word. Hy noem ook ’n paar aandagafleiers wat ons kan keer om op die hede te fokus, in Scharmer se woorde, om present te raak.

Christina Landman werk in Klein is lekker met die konsep van die kerk as die “hemel se vloer”, soos in die bekende liedjie van die Karretjiesmense. Daarmee skets sy maniere waarop klein gemeentes na mekaar toe kan uitreik: “Oor die grense van ras en armoede heen. Tot waar ons vir mekaar kan sorg, ook as kerk wat nie net eens met mekaar is nie, maar inderdaad een geword het.”

Cas Wepener ontgin in Om in klein gemeentes te preek die bydrae wat Nora Tisdale in die hoofstuk “Exegeting the congregation” in haar boek Teaching Preaching as a Christian Practice vir die bedieningspraktyk van kleiner gemeentes maak. Wanneer ’n mens die ooreenkomste tussen gemeentes (“alle mense is soos alle ander mense”), die uniekheid van jou eie gemeente (“alle mense is soos geen ander mense nie”) en die sub­groepe waaraan jou gemeente behoort (“alle is mense is soos sommige ander mense”) behoorlik eksegetiseer en jou bedieningspraktyk daaruit laat voortvloei, kan ’n model in klein gemeentes ontwikkel word wat God se genesende krag in gemeentes kan ontplooi.

Ons het een bydrae wat fokus op die sosiale dimensie van die groeiende omarming van die missionale teologie in gemeentes.

Chris van Wyk deel sy indrukke oor die waarde van sosiologiese denke in sy bydrae Skep sosiale kapitaal in gemeentes. Hy fokus op die reis wat in die Oos-Kaap begin is om die kapasiteit van gemeentes – onder leiding van prof Deon Pretorius van Developmental Partners – te verhoog om by gemeenskapsontwikkeling betrokke te raak.  Die hoop lê aan die een kant in eerlike nadenke oor ons sosio-politiese konteks, maar sonder om daardeur ontkrag te word tot “self-imposed marginalization”. Aan die ander kant lê dit in die motivering wat ontgin kan word deur te fokus op plaaslike realiteite, medeverantwoordelikheid met mense en gemeenskappe te aanvaar, die behoeftes van gemeenskappe in ag te neem, inligting-gebaseerde besluite te neem en sosiale kapitaal te bou deur jou sosiale deugde te verhoog. Daarin speel “bonding capital” en “bridging capital” ’n belangrike konseptuele rol.

Ons het ook ’n bydrae wat op die Seisoen van Menswaardigheid – wat vanjaar in die NG Kerkfamilie geloods word – fokus:

Lyn van Rooyen deel aan die een kant haar frustrasies met die diskrepansies wat steeds op soveel menswaardigheidsvlakke bestaan in haar bydrae Menswaardigheid in ‘n wêreld vol geweld. Sy val egter nie daarin vas nie en wys met baie praktiese voorstelle hoe ’n ander werklikheid moontlik is, byvoorbeeld deur deel te word van die “Thursdays in Black”-beweging, deur te fokus op die inwin van akkurate inligting – en bowenal deur te praat, te bid en te preek hieroor! Sy sluit met ’n aangrypende Afrika-gebed van Alan Paton.

Laastens is daar ’n paar jong proponent-teoloë wat aan die woord kom in die bydrae met ’n sinopsis van uitgesoekte artikels wat op hulle skripsies gebaseer is en wat Bybel-Media beplan om binnekort uit te gee.

Annette Potgieter en Cas Wepener het dié boek Jong teoloë praat saam saamgestel. In dié artikel word ’n sinopsis van hulle bydraes gegee. Dit is georden in terme van die drie bekende “clusters” van die teologiese ensiklopedie – bronne, geloofsoortuigings en gebruike. Dit neem die leser op ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap, gesien deur die oë van ons jong teoloë.

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (scharmer-lens.doc)Klein gemeentes deur 'n Scharmer-lens beskouKobus van Tonder37 Kb
Download this file (Klein is lekker.doc)Klein is lekkerChristina Landman29 Kb
Download this file (Om in klein gemeentes te preek.doc)Om in klein gemeentes te preekCas Wepener34 Kb
Download this file (Skep sosiale kapitaal in gemeentes.doc)Skep sosiale kapitaal in gemeentesChris van Wyk39 Kb
Download this file (kg jun 2014.pdf)Volledige Kruisgewys 5430 Kb
Download this file (Menswaardigheid.doc)Menswaardigheid in ‘n wêreld vol geweldLyn van Rooyen36 Kb
Download this file (Jong teoloë praat saam oor God.doc)Jong teoloë praat saam Annette Potgieter en Cas Wepener43 Kb
AddThis Social Bookmark Button

Dr Ruth Powell (director of NCLS-research) visited South Africa from 7 to 19 May 2014. She made several presentations on the National Church Life Survey (NCLS) in Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein and Stellenbosch. The material she presented is available on this website.

Presentations (download below)

 • Introducing NCLS Resources (full  overview)
 • About NCLS framework for church vitality
 • About NCLS research agendas
 • About the NCLS Church Life Pack
 • 2011 NCLS Attender Survey (AP)
 • 2011 NCLS Operations Survey (Protestant)
 • 2011 NCLS Attender Survey Collection Envelope
 • 2011 NCLS Instructions
 • 2011 NCLS Checklist Coversheet
 • NCLS Church Life Profile – report prepared for each congregation based on their own survey results
 • NCLS Profile Workbook
 • NCLS Cover letter
 • NCLS Church Consultants Directory – contains contact details for consultants
 • NCLS resources for planning – www.ncls.org.au/planning

NCLS books and ebooks -  www.ncls.org.au

NCLS Occasional Papers -  www.ncls.org.au

AddThis Social Bookmark Button

I recently watched a Youtube film,  Insha-ALLAH this video will make you convert to Islam, a must watch video of the youtube history, http://www.youtube.com/watch?v=4EmDH21mh-8

In Islam Jesus Christ is revered most highly.  He is viewed second only to Mohammed, if not sometimes seen as of equal importance.   As a Christian I appreciate this valuation of Christ by Islam very much.  Islam regards Jesus Christ (Issa al Massiḥ) firstly as a very great prophet and messenger of God.  As ‘Massiḥ’ (Messiah) Jesus is also regarded as king in Islam, and a king who will eventually return to earth.   So where do the differences lie between these two great faiths? 

A major difference can lie in the divinity of Christ, or the doctrine of the Trinity.  I attest to both these matters, but I am not fully going to pursue this line now.  From my side I will only mention the following:   In the mentioned film it is stated that Jesus never claimed divinity, which is more or less correct.  But the point is that He never needed to make such a claim.  He presented Himself as well as the kingdom of God in such a way that the eye and ear of faith would recognise those, and Jesus’ contemporaries mostly did not reach that recognition.  In John 14:11 Jesus told his own disciples that if they did not have clarity about his person, they should believe on account of the works themselves that He had done.  His divinity is demonstrated in his person and his works.  Christ, the Son of God, appeared in unity with his humanity, which makes Him appear plainly human, and this is disturbing to us humans, that there might be more in Jesus than just humanity. 

AddThis Social Bookmark Button

Die Pinksterreeks van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG) vir 2014 deur prof Nico Koopman, dekaan van die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie is beskikbaar by Bybel-Media.

Klik hier: http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/noodkrete-vir-menswaardigheid/.

This 2014 Pentecost series is also available in English.

Please click here: http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/cries-for-a-humane-life/.

AddThis Social Bookmark Button
GDN het so pas sy forum vir 2014 gehad. Dit was 'n baie inspirerende ervaring op die pragtige Maselspoort. Gerhard en Marina van Shepherd het dit op voortreflike wyse gereël en die besoek aan die Boyden sterrewag was 'n hoogtepunt. Baie dankie!

Sestien verteenwoordigers van ons bykans dertig vennote het dié "bedieningsretraite" met mekaar onderneem waarin ons diep gereflekteer het oor wat in ons bedieninge aangaan. Ons sien uit na ons volgende forum in Stellenbosch. Let op dat dit vir 18-20 Maart 2015 beplan word.

Hier is 'n kort sinopsis van 'n paar van die belangrike gesprekke wat ons gehad het:

Hier is 'n uittreksel van die notule.  Die volledige notule kan onderaan afgelaai word.

Hier is ook die mp4 video van Bybel-Media waarvan in die notule gepraat word (84 MB).

Teenwoordig

Die volgende lede was teenwoordig:

Barnard Steyn, Ben van Dyk, Chris van Wyk, Frederick Marais, Gawie van Jaarsveld, Gerhard Botha, Gielie Loubser, Howard du Toit, Japie Coetzee, Kobus Schoeman, Kobus van Tonder, Lyn van Rooyen, Nico Simpson, Pieter Fourie, Willem Pretorius (jnr.)

Vennote

GDN bestaan tans uit die volgende 29 vennote:

Algemene Sinode NGK kantoor, Bybel-Media, CABSA, Christelike Gereformeerde kerk, Communitas, DIE PLAN, Excelsus, Fresh Expressions, Gereformeerde kerk, Helplift, Hervormde kerk, Hospivisie, Hugenote Kollege, NGK Algemene Kuratorium, NGK Hoëveld sinode, NGK Kerkspieël, NGK KZN sinode, NGK Namibië sinode, NGK Noordelike Sinode, NGK Noord-Kaapland sinode, NGK Oos-Kaapland sinode, NGK Oostelike Sinode, NGK Oranje Vrystaat sinode, NGK Wes-en-Suid-Kaapland sinode, NGK Wes-Transvaal sinode, NIMSA, Shepherd, Sentrum vir Kontekstuele Bediening, Toerustingsburo Interkulturele Werkers

Agenda

 1. Terugvoersessie
 2. Missionale Kerkwees
 3. Kerkspieël en Navorsing
 4. Innovasie
 5. Die Bemagtiging van Ringe
 6. Brug-predikante
 7. Bybel-Media
 8. Cabsa
 9. Hospivisie
 10. Kruisgewys
 11. Webtuiste
 12. Toekoms
 13. Volgende forum
 14. Bestuur

1.  Terugvoer sessie

Soos gewoonlik het ons Woensdagaand begin met ’n terugvoer sessie waarin ons gefokus het op die dinge wat ons die afgelope jaar geleer het in ons bedieninge.  Die volgende aspekte het uitgestaan, hoewel ons wyd gesels het en só ’n notule nie alles kan reflekteer nie:

Die krag en sinergie van spanne

Die feit dat mense in sommige van ons sisteme beter gekonnekteer word aan ander wat dieselfde bedoeling en intensie het, bring hulle op vlakke van bediening wat hulle nie op hulle eie kan doen nie.  Ons het ’n hele paar stories daaroor gedeel, van boeke wat geskryf is, tot netwerke wat rondom sekere uitsette ontstaan het (Frederick Marais). 

Ons het veral kennis geneem van die wonderlike inisiatief rondom #imagine wat volgende naweek op verskillende plekke in ons land gehou word.  Die span (Gielie Loubser) is diep dankbaar oor die diverse span mense wat “opgedaag” het om gestalte te gee aan die visie.  Tydens die forum het ons ook kennis geneem dat ’n 1000 verdere tieners ingeskryf het waaroor ons almal baie dankbaar is.  Meer as 7000 tieners word nou verwag!

Die krag van spanne wat beskikbaar is, wat opdaag by plekke, moet ons nooit onderskat nie (Lyn van Rooyen).  Japie Coetzee het ons herinner aan Jesus wat 72 “ander” gekies het om deel van Sy proses te word. Dit is immer so, soos Gerhard Bothma ons herinner het, dat niks van belang tot stand kom as daar nie ’n span is wat doelgerig daaraan werk nie.  ’n Mens moet net die regte mense in die span kry.

Pieter Fourie het egter ook gewaarsku dat ’n span ook ’n “mob” kan word, waarop ons gesels het oor die waarneming dat “Ideology kills”!  Dit het ons ook op ’n paar plekke in ons sisteem gesien.  Tog moet dit ’n mens nie negatief stem nie, maar die proses vertrou (Japie Coetzee).  As ’n mens inskiklik raak, bevestig dit soms die visie uit ’n ander oord, soos uit ’n storie uit die Oos-Kaap bevestig is (Chris van Wyk).

Gerhard Botha het ons ook herinner daaraan dat daar baie geleenthede rondom armoede is om spanne by betrokke te maak.

Die krag van openbaring en die bewegings van die Gees

Barnard Steyn het ons herinner aan die krag van die insig wat mense kry wat visies oopmaak vir ander wat hulle roeping direk beïnvloed.  Nico Simpson het dit geëggo en ons herinner daaraan dat die krag van ’n droom ongelooflik is, soos ons dit sien in #imagine.

Veral wanner ons dit regkry om God se wil saam te onderskei, gebeur daar wonderlike sinergie (Ben van Dyk).  Hy verwys spesifiek na die boek van Olsen daaroor, wat ’n sterk saak uitmaak vir die gesamentlikheid van geloofsonderskeiding.

Frederick Marais het dit gekoppel aan die bewegings van die Gees, waarvoor ons beter antennas moet ontwikkel.  Dit is bv. hoe #imagine ontstaan het, waar die beweging waarmee die Gees reeds besig was, deur iemand en uiteindelik ’n span raakgesien is en tot ’n groot inisiatief gegroei het.

Ons dink dat ons moet leer om dit beter te kan raaksien.  Ons het sisteme nodig soos (in die fliek) Contact om die bewegings op te tel!

Ons moet ook rekening hou met die eb en vloei van bewegings (Ben van Dyk).

Knelpunte

Ons het kennis geneem van die breë waarneming dat baie families onder skoot is, selfs in gemeentes wat goed doen met familie bediening, maar waar daar tog kinders is wat steeds kla oor emosionele verwaarlosing (Barnard Steyn).

Ons het kennis geneem van die groeiende tendens om diversiteit te omhels in die kerk (Howard du Toit) soos in die NGK die geval is met die Belhar proses wat ruimte maak vir mense met verskillende oortuigings.  Ons sien egter ook dat dié proses op plekke deur polarisasie gekortwiek word, waarin mense met sterk oortuigings oor Belhar – aan beide kante van die spektrum – die ander wil bykom deur die ruimte vir ander standpunte te probeer verminder of selfs te verwyder.  Ons moet dus altyd waak teen polarisasie en werk vir die akkommodering van diversiteit.

Frederick het ons ook gewys op die moontlikheid dat ’n mens die evangelie kan verwater in die proses, soos ons bv. by die PKN (Protestantse Kerk in Nederland) sien, waar in die proses waar die PKN kerke wil plant, vrysinnige groepe hulle ook die reg opeis om dit te doen, maar hulle kerke wil plant met bv. ‘n vreemde liturgie wat teen die Christelike etos van die res indruis.

Ons sien egter dat die Fresh Expressions beweging bo verwagting goed werk om nuwe ontwikkelinge te begin wat binne die verband bly en deel van die Christelike etos bly.  Ons sal graag meer plaaslike stories daarrondom wil hoor.

Sake vir toekomstige gesprek

Ander sake waaroor ons verder wil gesels:

 • Hoe ontwikkel ons aanpasbare vinnige-reaksie sisteme wat Christelike inhoud volhoubaar beskikbaar kan stel vir diverse plaaslike geloofsgemeenskappe in die groei en taan fases?
 • Hoe om bewegings te begin (of by aan te sluit) en daaraan mee te werk in diverse gemeente kontekste.
 • Hoe om kerkrade te skuif van debat na dialoog in geloofsonderskeiding.
 • Menswaardigheid en gender
 • Kategese prosesse
 • Ons denke moet beter in kerklike sisteme ingedra word.  Hoe vryf ons af as ons hiervan verder gaan.  Ringe is miskien is miskien ’n plek waar ons verbeelding kan indra.
Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (GDN Forum Maart 2014 Notule.doc)GDN Forum Maart 2014 Notule.doc 127 Kb

Kommentaar op toekoms van PPT en WORD hulpmiddels

 • Toekoms...
  Jy sal alle inligting kry by http://www.kontak.org.za/ Meer...
 • Toekoms...
  Suidkus wil graag aansluit met gemeentepakket van R2000. Sal ons van verskillende rekenaars met een wagwoord kan ingaa. Ek was lid by NOUS. Dankie fRANS kLOPPER Meer...
 • Toekoms...
  Ten minste kan jy dit raaksien! Die bydraes word nie gewoonlik deur ons oorgeskryf of geredigeer nie. Meer...
RSS