PowerPoint 19 Julie 2015

2Samuel7 1-14a

PowerPoint 26 Julie 2015

2Samuel11 1-15

PowerPoint 2 Augustus 2015

2Samuel11 26-12-13a

 

FE conference logo lrg-frontpage-transparent-190

Banier

Kommentaar

RSS

Soek in vorige Kruisgewyse

Wie's hier?

Ons het 6 gaste aanlyn

Besoekers

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVandag5
mod_vvisit_counterGister178
mod_vvisit_counterHierdie week5
mod_vvisit_counterVerlede week759
mod_vvisit_counterHierdie maand5
mod_vvisit_counterVerlede maand2828
mod_vvisit_counterAlle dae355856

Aanlyn (20 minute gelede): 3
Jou IP: 50.19.34.234
,
Today: Aug 01, 2015
AddThis Social Bookmark Button

foto-kompetisie

* Inligting by www.facebook.com/events/1531858117036761

* Inskywings by www.ngkvrystaat.co.za

AddThis Social Bookmark Button

kg-mrt-2015-1Die kerk in Suider-Afrika is in ’n baie belangrike oorgangstyd in die geskiedenis van ons lande.

Aan die een kant is daar die opportunistiese misbruik van godsdiens, veral die Christelike geloof, deur politieke leiers soos in die verkiesing van 2014 in die RSA. Daar was ’n pastoor wat president Zuma seremonieel gesalf het en Romeine 13 op onverantwoordelike wyse misbruik het om volgehoue steun vir die ANC aan kiesers op te dring. ’n Mens wonder ook wat agter die Grieks-Ortodokse Kerk se resente verering van president Zuma sit, en of dit nie ook getuig van dieselfde tipe misbruik nie. 

Met hierdie soort van anneksasie van God vir ’n politieke doel en agenda, word nie net die integriteit van die Christelike geloof aangetas nie, maar kom die integriteit van God self in die spel. God word as ’t ware teen Homself verdeel in sy teenwoordigheid by en aanbidding deur ’n baie diverse groep gelowiges in ons lande.

Die gebeure rondom die afgelope Staat van die Nasie-toespraak van die president vererger hierdie onhoudbare situasie. Die blokkering van selfone, die inroep van die polisie om politieke opponente uit te sorteer en die mishandeling van parlementariërs, spreek van ’n direkte verontagsaming van die Christelike waardes van geregtigheid, menswaardigheid en versoening, soos in die onlangse kommentaar van die Moderatuur van die NG Kerk se Algemene Sinode uitgelig word (verklaring op die webtuiste beskikbaar). Kerke sal toenemend hulleself profeties móét uitspreek téén ie tipe waardes wat deur die presi­dent nagevolg word ten einde hulle integriteit te kan behou.

Aan die ander kant val kerke baie keer self vas in konflik oor sensitiewe en kontensieuse sake – gays, vroue in die amp, eenheid, belydenisse, menswaardigheid – en bemoeilik dit nie net die interne kerklike prosesse nie, maar ook die ekumeniese getuienis en dienslewering van die breë kerk van Christus in ons lande.

Daarby het dienslewering in Suid-Afrika ernstige uitdagings – elektrisiteit, water, munisipale bestuur, tenderprosesse – en dit bring konflik selfs tussen kerklike groepe wat met mekaar ’n pad moet stap. Slegte dienslewering kan moontlik die olie op die vuur wees van die kragte wat ons uit mekaar wil dryf, elkeen in sy eie klein hoekie.

Dit bly daarom ’n gestoei om die positiewe transformasiekragte in die publieke debat en in die kerklike gemeenskap aan die gang te kry.

Ons het besluit om ’n paar leiersfigure uit verskillende kontekste te vra om vir ons ’n artikel te skryf oor hoekom hulle tóg hoop het vir die kerk in Suid-Afrika en waarin dié hoop lê. Ons wil uit verskillende hoeke kyk na dié dinge wat ons vorentoe kan neem, dié dinge wat nie net hoop gee nie, maar wat ons samelewing grondiglik kan transformeer.

Neels Jackson skryf in Die evangelie het nie brieke nie oor die hoop wat kom wanneer gelowiges betrokke raak by die armstes van die armes. Dit ontsluit die krag van die evangelie wat nie brieke het nie.

Leon Wessels skryf in Christokrasie of demokrasie? oor die grondwet se besker­ming van vryheid van geloof, wat ook beteken dat jy nie jou godsdiens in iemand se keel mag afdruk nie. Wedersydse respek ontlont die potensiaal van konflik en laat ons saam fokus op die waardes wat in die grondwet ons aan mekaar bind. Dáár moet die publieke stem van die kerk gehoor word.

Coenie Burger skryf in Solank ons hoop meer is as ons angs ... oor die insig van die sosioloog, James Davison Hunter, in sy boek “To change the world”. Ons moet nie fokus op die invloed van politici om dinge te verander nie, maar op die invloed wat ons as kerke op die kultuur van die land kan uitoefen. Gesprek en samewerking as “betroubare metgeselle” in die openbare sektor van skole en universiteite, die regspleging, die media, beroepsorganisasies, talle nie-regerings organisasies en die sakewêreld, kan ons wêreld grondig verander.  Daar is reeds ’n magdom verhale van gewone mense wat besig is om in hulle omgewings na ander in nood uit te reik. Dit is dié gawes van God wat hoop gee en die angs verdryf.

Mary-Ann Plaatjies-van Huffel skryf in Christus - die hoop van die wêreld oor die vertroue dat die kerk die wêreld kán transformeer. Ons hoef nie die wanhoop in die wêreld na te praat nie. Ons kán ’n verskil maak met die Christelike waardes van integriteit, barmhartigheid, medelye en nederigheid. Sy roep die kerk op om betrokke te raak in dade van diens aan mekaar en geregtigheid teenoor die ander. Jesus is steeds die hoop van die wêreld, al lyk die toekoms ook vir ons op die oog af uitsigloos.

Sam Dandala skryf in Transform from within dat ons van nature veran­dering haat, maar dat sonder transfor­masie, veral binne onsself in terme van ons houdings teenoor ander, daar geen vordering in ons land en verhoudings sal wees nie. Ons moet self die verandering wees wat ons graag wil sien.

Willem Pretorius skryf in Bure vir vuurslaners oor die praktiese maniere waarop Kameeldrif-gemeente by veldbrande in hulle gebied betrokke geraak het met water, bier, oogdruppels, hoofpynpille en energiestafies. Op hierdie manier het hulle verhoudings gebou met die gemeenskap en glo hulle dat deur hulle doen en betrokke wees, ander die Een sal ontmoet wat eerste gehelp het.

 

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (redakteursbrief.doc)redakteursbrief.docChris van Wyk35 Kb
Download this file (Die evangelie het nie brieke nie.doc)Die evangelie het nie brieke nie.docNeels Jackson30 Kb
Download this file (Christokrasie of demokrasie.doc)Christokrasie of demokrasie.docLeon Wessels42 Kb
Download this file (Solank ons hoop meer is as ons angs.doc)Solank ons hoop meer is as ons angs.docCoenie Burger35 Kb
Download this file (Christus - die hoop van die wêreld.doc)Christus - die hoop van die wêreld.docMary-Ann Plaatjies-van-Huffel34 Kb
Download this file (Transform from within.doc)Transform from within.docSam Dandala25 Kb
Download this file (Bure vir vuurslaners.doc)Bure vir vuurslaners.docWillem Pretorius30 Kb
Download this file (kg mrt 2015.pdf)Kruisgewys Maart 2015Die hele dokument3898 Kb
Download this file (boekbekendstelling.doc)boekbekendstelling.docCas Vos se uitnodiging tot ’n moderne geloofsreis32 Kb
AddThis Social Bookmark Button

Horison

Op versoek van die NG Kerk se Oostelike Sinode en verskeie ander sinodale taakspanne vir ekologie dink ons gedurende vanjaar se Pinksterbidure as kerkfamilie saam daaroor dat die Here ons wonderlik geskep het, in verbondenheid met die res van die skepping. Ons bedink ook ons roeping om die aarde wat aan ons toevertrou is te versorg en te bewaar, in die gelykenis van ons Skepper.

Terwyl baie van ons reeds sensitief geword het vir die groot uitdagings wat ons vandag in die algemeen met betrekking tot die ekologie het, is die vraag hoe die Here self verwag dat ons met die skepping, in besonder met die aarde en met ons medeskepsels, moet omgaan.

- Aan wie behoort die skepping, of die aarde eintlik? Wat is ons mense se plek daarby of daarbinne? En as die skepping nie ons sʼn is nie, maar die Here sʼn, hoe moet ons daaroor nadink en hoe moet ons daarmee werk? Watter houding teenoor sy handewerk verwag die Here van sy kinders, ons wat aan Hom toegewyd wil lewe?

In hierdie reeks staan ons by belangrike aspekte stil en vra ons die Heilige Gees om in ons omgang met die skepping en die aarde ons oë oop, ons harte liefdevol en ons hande warm te maak.

- Kom saam as leiers van die NG Kerkfamilie, waar julle ookal kan en dink oor die reeks in die lig van Jesaja se woorde: "Weet julle dan nie? Het julle nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde" (Jes 40:28).

- Die reeks beklemtoon dat die aarde aan die Here behoort. Omdat baie van ons gemeentes 10 bidure en ook Pinksterfees hou, staan ons stil by elf opeenvolgende aspekte:  

(1) Die hemele besing ons Here se heerlikheid (Ps 19:2-7, 15; Open 4:11; 10:6);

(2) en die aarde is ons én ons Here se woonplek (Gen 1:26-28, 31; Joh 1:1-5,14);

(3) waaroor Hy as die Versoener heers (Kol 1:15-20).  

(4) Sy Gees heers in ons en gee aan ons insig (Rom 8:9-11; Ps 8);

(5) om die aarde te sien en die Skepper te loof (Job 38; 39);

(6) om sy skepping se sugte te hoor (Rom 8:19-22);

(7) om die aarde se integriteit te respekteer (Jes 45:1a, 5-8);

(8) en dit te versorg (Gen 2:4-15);

(9) om vrygewig en dienend met ons medeskepsels om te gaan (2 Kor 9:10-15);

(10) om offervaardig en mededeelsaam, in eenvoud & sober te leef (Hand 2:43-47; 4:32-37; 2 Kor 8:10-15).

(11) omdat ons bely, "Die aarde behoort aan die Here" (Ps 24:1) en ons eer sy heerskappy saam met die hele skepping (Open 5:8-14)

- Ons het baie groot waardering vir al ons medewerkers wat met ons saamgewerk het om die oordenkings beskikbaar te maak in die persone van Anton Doyer, Sipho Makoena en Thinus Prinsloo, Gustav Claasen en Victor Pillay, Lourens Schoeman en Dingane Mosili, Carl Lourens en Jimmy Frans, Carl Swart en Rachel Mash, Arnold van der Westhuizen en Sydney Saayman, Schalk van Wyk en Mizelle Prinsloo, Dawid Kuyler en Andries Hofmann, Hendrik Groenewald en Attie du Plessis. 

David Botha en Juanita Greyvenstein het vir ons ʼn liturgie saamgestel vir herhalende gebruik. 

- Ons vertrou dat die Heilige Gees vanjaar se reeks sal gebruik om ons saam met mekaar en met ander fyn in te stel op die gedagtes van ons Here se hart en ons sal omvorm om bruikbaar te wees in die versorging van alles wat Hy tot sy en ons vreugde, met groot liefde en besondere sorg geskep het.

Mag Pinkster in julle gemeente geseënde uitkomste bring en vreugde gee aan die skepping en ons Skepper.

Eddie Orsmond, Donald Gantana, Gideon Van der Watt en Johan Botha (namens die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis)

AddThis Social Bookmark Button

Horison

During this year's Pentecost Prayers our church family, as requested by the DRC Eastern Synod and several synodical task teams for ecology, reflects together on the truth that God created us wonderfully, and in union with the rest of creation. We also reflect on our vocation to care for the earth that has been entrusted to us and to preserve it, in the likeness of our Creator.

While many of us have become sensitive to the great challenges we face today in general with respect to ecology, the question is how the Lord expects that we should deal with creation, more particularly with the earth and with our fellow creatures.

- To whom does creation and the earth actually belong? What is our place in it as humans? And if the creation is not ours, but God's, how should we think about it and how do we work with it? What attitude does the Lord require of his children who wish to live a sanctified life towards the work of his hands?

In this series, we ponder important aspects and we ask the Holy Spirit to open our eyes, and to give us loving hearts and warm hands, in our dealings with creation and the earth.

- Wherever you can, come together as leaders from the DRC family and reflect on the series in the light of Isaiah's words: "Don't you know? Haven't you heard? The Lord is the everlasting God; He created all the world (Isaiah 40:28).

- The series emphasizes that the earth belongs to the Lord. Because many of our congregations have 10 prayer meetings as well as Pentecost Feast, we reflect on eleven successive sub themes:

(1) The heavens proclaim our Lord's glory (Ps 19: 2- 7, 15; Rev 4:11; 10: 6);

 (2) and the earth is our and our Lord's dwelling place (Gen 1: 26-28, 31; John 1: 1- 5, 14);

(3) over which he reigns as the Reconciler (Col 1: 15-20).

(4) His Spirit reigns in us and gives us insight (Rom 8: 9-11; Ps 8);

(5) to see the earth and give thanks to the Creator (Job 38; 39);

(6) to hear his creation's groans (Rom 8:19-22);

(7) to respect the earth's integrity (Isaiah 45: 1a, 5-8);

(8) and to care for it (Gen 2: 4-15);

(9) to be generous and serving towards our fellow creatures (2 Cor 9: 10-15);

(10) sacrificing and sharing, living in simplicity and frugal (Acts 2: 43-47; 4: 32-37; 2 Cor 8:10-15).

(11) because we confess, "The earth is the Lord's" (Psalm 24: 1-10), and we honour his reign  with the whole of creation (Rev 5: 8-14)

- We greatly appreciate all our co-workers who helped to make these reflections available to the church. They are Anton Doyer, Sipho Makoena and Thinus Prinsloo, Gustav Claasen and Victor Pillay, Lourens Schoeman and Dingane Mosili, Carl Lourens and Jimmy Frans, Carl Swart and Rachel Mash, Arnold van der Westhuizen and Sydney Saayman, Schalk van Wyk and Mizelle Prinsloo, David Kuyler and Andries Hofmann, Hendrik Groenewald and Attie du Plessis.

David Botha and Juanita Greyvenstein composed a liturgy for repetitive use.

- We trust that the Holy Spirit will use this year's series to fine tune us with each other, to impose on us the thoughts of our Lord's own heart and to transform us to be useful in the care of all that He had created for his own and for our joy, with great love and care.

May Pentecost in your congregation have blessed consequences and give joy to creation and our Creator.

Eddie Orsmond, Donald Gantana, Gideon van der Watt and Johan Botha (on behalf of the United Ministry for Service and Witness)

AddThis Social Bookmark Button

kruisgewys-november-2014Dit is nie net gelowiges wat swaarkry onder die uitdagings van die lewe nie. Ook leraars ly daaronder.

Die gevaar is dan dat ’n mens “traag word om te luister,” soos die skrywer aan die Hebreërs dit by sy mense waargeneem het (Hebr 5:11). Die versoeking was daarom baie sterk by hulle om weer te fokus op die eerste beginsels van die geloof, om hulle “behoefte aan melk en nie vaste kos nie” (Hebr 5:12) te bevredig.

Op die langtermyn help dit egter nie om slegs op die basiese prediking van Christus te fokus nie (Hebr 6:1). Daarom roep die skrywer hulle op tot geestelike volwassenheid, om die wedloop wat vir hulle voorlê met volharding te hardloop, hulle oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van hulle geloof (Hebr 12:1-2). Hy is nie net God nie (Hebr 1), maar ook die Een wat vir hulle intree (Hebr 7:25), die Een in wie se hande die toekoms van die mensdom lê (Hebr 2), die Een wat die Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek is (Hebr 7-8). Dit is hierdie diepsinnige denke oor die betekenis van Christus wat hulle sal help om te volhard op die pad waartoe God hulle geroep het.

Dit geld ook alle geestelike leiers en leraars. Bedieningsvaardigheid en bedieningsvreugde sal net kom as ’n mens fiks raak in die bediening en “vaste kos” eet. Dit is die enigste manier om ’n betekenisvolle, geseënde, gelukkige en vernuwende bediening te kan hê. Hierdie Kruisgewys fokus dus op die “vaste kos” wat volgende jaar by ons onderskeie vennote aangebied word.

Gerhard Botha skryf in ’n Veerkragtige bediening oor die fokus van Shepherd om leraars te help om standvastig en aanpasbaar in moeilike omstandighede te bly. Hulle werksessies sluit aspekte soos emosionele intelligensie, die bou van ’n persoonlike en bedieningsprofiel asook finansiële en aftreebeplanning in. Raadpleeg Shepherd se VBO-program vir detail.

Frederick Marais beskryf in ’n Leerbare gees is soos bekering leerbaarheid eintlik as ’n bekering, soos Calvyn dit ervaar het. Leerbaarheid is daarom die primêre fokus van die driedag-kursusse en werksessies van Communitas vir 2015. Raadpleeg Communitas se VBO-kursusse vir detail.

Nico Simpson en Wynand van Niekerk beskryf in Kategese se sewe fasette die veelkantigheid van kategese met drie doelwitte en vier innoverende metafore. Hulle aanpak fokus op geloofsvorming wat jongmense help om die uitdagings van die lewe met onderskeiding, goeie waardes en die ritmes en storielyne van die Bybelse geloofsinhoud aan te pak.

Aneleh Fourie-Le Roux skryf in Kerke, kanale van hoop oor die begeleiding van kerkleiers en Christene om draers van hoop en versoening in ’n wêreld met MIV te wees. Dit sluit fasiliteerdersopleiding en werksessies oor onderwerpe soos stigma, leef met MIV, geslagsgelykheid en preek oor MIV in.

Pieter Fourie skryf in HBI maak tuisstudie ’n maklike opsie oor die geakkrediteerde tweejaarkursusse wat Hugenote-Bybelinstituut in samewerking met die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by die Fakulteit Teologie, Universiteit Pretoria, in Bybel- en Godsdienskunde, Jeugbediening, Sending, Etiek en Christelike Nood-en-Traumaberading (ook in Engels beskikbaar) aanbied.

Pierre Goosen se Sentrum begelei predikante tot groter selfinsig stel die Sentrum vir Predikantebegeleiding bekend as ’n reis saam met die Here, met die gemeente en gemeenskap en insig in jouself – wie jy is en hoe jy dinge doen. Deur leraars aan die hand van nege bekwaamhede te evalueer, en hulle groei-areas te identifiseer, word hulle konkreet in die daadwerklike ontwikkeling daarvan begelei.

 

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Veerkragtigheid in die bediening.doc)Veerkragtigheid in die bediening.docGerhard Botha28 Kb
Download this file (n Leerbare gees is soos bekering.doc)n Leerbare gees is soos bekering.docFrederick Marais24 Kb
Download this file (Kategese se sewe fasette.doc)Kategese se sewe fasette.docNico Simpson en Wynand van Niekerk32 Kb
Download this file (Kerke kanale van hoop.doc)Kerke kanale van hoop.docAneleh Fourie-Le Roux 31 Kb
Download this file (HBI maak tuisstudie.doc)HBI maak tuisstudie.docPieter Fourie32 Kb
Download this file (Sentrum begelei leraars tot groter selfinsig.doc)Sentrum begelei leraars tot groter selfinsig.docPierre Goosen24 Kb
Download this file (VBO Kursusse Communitas.doc)VBO Kursusse Communitas.doc 75 Kb
Download this file (VBO Program Shepherd.doc)VBO Program Shepherd.doc 98 Kb
Download this file (kg nov 2015.pdf)Kruisgewys November 2014Laai volledige Kruisgewys hier af7705 Kb
AddThis Social Bookmark Button

Kruisgroep-vriendskap verpletter vooroordele

kgsep2014cover-250Een van die helderste uitkomste uit die navorsing in die sosiale sielkunde die afgelope 70 jaar is dat kruisgroep-vriendskappe die grootste potensiaal vir die vermindering van vooroordele tussen groepe het.

Dit is die resultaat van 515 studies in meer as 36 lande, waarvan 51 persent op ras of etnisiteit gefokus het. “Friendship potential is an important enhancing condition for intergroup contact effects,” sê Pettigrew en Tropp (sien meer in dié Kruisgewys).

Dit het die taakspan van die Seisoen van Menswaardigheid oortuig dat hulle op die skep van sulke vriendskappe moet fokus. Hulle wil deur al hulle prosesse en produkte aan mense die geleentheid bied om vriende te word. Hulle wil mense help om uitgebreide en herhalende kontak in ’n verskeidenheid sosiale kontekste te hê. Só, glo hulle, sal mettertyd dieper vlakke van gedeelde ervarings moontlik word, asook ander prosesse waardeur vriendskap geskep word.

Die ses mees algemene indikatore wat gebruik word om die effek van kruisgroep-vriendskappe op die vermindering van vooroordeel te toets, is getal, persentasie, nabyheid, insluiting, selfbekendmaking en tyd. Veral die tyd wat kruisgroep-vriende met mekaar deurbring en die diepte van die selfbekendmaking wat in daardie kontaksituasies plaasvind, het ’n blywende effek op die vermindering van vooroordeel.

In ons konteks is sulke vriendskappe natuurlik moeilik weens die gedwonge skeiding van die verlede wat in alle sosiale sfere deurgevoer is.

Navorsing wys ook dat dit moeiliker is om kruisgroep-vriendskappe met verloop van tyd in stand te hou. Daarom moet institusionele ondersteuning doelbewus op ’n volhoubare manier gegee word sodat die skeidslyne mettertyd oorbrug kan word. Dit sluit dinge in soos doelbewuste samewerking, die formulering van en saamwerk aan gemeenskaplike doelwitte en die handhawing van gelyke status in kontaksituasies. Dit dra daartoe by dat die kontak tot positiewe ervarings kan lei wat kruisgroep-vriendskapsbande aanhelp.

’n Produk om sulke kruisgroep-vriendskappe te skep, word op die oomblik ontwikkel. Dit sal op saamdoen-dinge fokus, asook op ons waardes, gesamentlike Bybellees en die beoefening van geloofsgewoontes. Dit sal eers op beperkte skaal getoets word, en dan aan die breë kerklike publiek beskikbaar gestel word.

In hierdie Kruisgewys stel ons die Seisoen van Menswaardigheid met die volgende artikels bekend:

AddThis Social Bookmark Button

kg-jun-2014-cover-200Gemeentes is die draers van die evangelie, “’n pilaar en ’n fondament van die waarheid”, sê Paulus in sy eerste brief aan Timoteus (3:15 – Bybel Direkte Vertaling). Daarom moedig hy Timoteus aan om die leiers in die gemeente te bemagtig vir hulle dienswerk, want hulle moet weet hoe hulle hulle moet “gedra in die huishouding van God; dit is die kerk van die lewende God” (BDV).

Dit bly daarom ook steeds die oortuiging van die dertigtal vennote in die Gemeentedienstenetwerk (GDN) om doelgerig te fokus op die ontwikkeling van hulpmiddels en dienste wat gemeentes met hulle dienswerk kan help. Só het ons onlangs weer by ons jaarlikse forum by Maselspoort in Bloemfontein gedoen. Lees ’n sinopsis van die belangrike gesprekke wat ons daar gehad het – oor missionale kerkwees, innovasie, Kerkspieël, navorsing en die bemagtiging van ringe – op die webtuiste www.gemeentes.co.za.

In hierdie Kruisgewys laat ons die kollig daarom weer op verskillende perspektiewe op gemeentes val. Ons doen dit in die hoop dat dit leiers sal aanmoedig om te volhard in hulle bemagtigingsrol, soos Paulus dit eenmaal vir Timoteus gedoen het.

Ons het drie bydraes wat fokus op kleiner gemeentes, veral omdat dit ’n groot deel van die kerk in die breë uitmaak.

Kobus van Tonder gee in Klein gemeentes deur ’n Scharmer-lens beskou vir ons ’n paar lense aan die hand van Otto Scharmer se model waarmee ons iets aan ons “sintuiglike gestremdheid” - kortweg, ons blindekolle – kan doen. Hy praat helder oor die diskonneksies tussen sien en dink en die wyses waarop ons weer aan ons kontekste gekonnekteer kan word. Hy noem ook ’n paar aandagafleiers wat ons kan keer om op die hede te fokus, in Scharmer se woorde, om present te raak.

Christina Landman werk in Klein is lekker met die konsep van die kerk as die “hemel se vloer”, soos in die bekende liedjie van die Karretjiesmense. Daarmee skets sy maniere waarop klein gemeentes na mekaar toe kan uitreik: “Oor die grense van ras en armoede heen. Tot waar ons vir mekaar kan sorg, ook as kerk wat nie net eens met mekaar is nie, maar inderdaad een geword het.”

Cas Wepener ontgin in Om in klein gemeentes te preek die bydrae wat Nora Tisdale in die hoofstuk “Exegeting the congregation” in haar boek Teaching Preaching as a Christian Practice vir die bedieningspraktyk van kleiner gemeentes maak. Wanneer ’n mens die ooreenkomste tussen gemeentes (“alle mense is soos alle ander mense”), die uniekheid van jou eie gemeente (“alle mense is soos geen ander mense nie”) en die sub­groepe waaraan jou gemeente behoort (“alle is mense is soos sommige ander mense”) behoorlik eksegetiseer en jou bedieningspraktyk daaruit laat voortvloei, kan ’n model in klein gemeentes ontwikkel word wat God se genesende krag in gemeentes kan ontplooi.

Ons het een bydrae wat fokus op die sosiale dimensie van die groeiende omarming van die missionale teologie in gemeentes.

Chris van Wyk deel sy indrukke oor die waarde van sosiologiese denke in sy bydrae Skep sosiale kapitaal in gemeentes. Hy fokus op die reis wat in die Oos-Kaap begin is om die kapasiteit van gemeentes – onder leiding van prof Deon Pretorius van Developmental Partners – te verhoog om by gemeenskapsontwikkeling betrokke te raak.  Die hoop lê aan die een kant in eerlike nadenke oor ons sosio-politiese konteks, maar sonder om daardeur ontkrag te word tot “self-imposed marginalization”. Aan die ander kant lê dit in die motivering wat ontgin kan word deur te fokus op plaaslike realiteite, medeverantwoordelikheid met mense en gemeenskappe te aanvaar, die behoeftes van gemeenskappe in ag te neem, inligting-gebaseerde besluite te neem en sosiale kapitaal te bou deur jou sosiale deugde te verhoog. Daarin speel “bonding capital” en “bridging capital” ’n belangrike konseptuele rol.

Ons het ook ’n bydrae wat op die Seisoen van Menswaardigheid – wat vanjaar in die NG Kerkfamilie geloods word – fokus:

Lyn van Rooyen deel aan die een kant haar frustrasies met die diskrepansies wat steeds op soveel menswaardigheidsvlakke bestaan in haar bydrae Menswaardigheid in ‘n wêreld vol geweld. Sy val egter nie daarin vas nie en wys met baie praktiese voorstelle hoe ’n ander werklikheid moontlik is, byvoorbeeld deur deel te word van die “Thursdays in Black”-beweging, deur te fokus op die inwin van akkurate inligting – en bowenal deur te praat, te bid en te preek hieroor! Sy sluit met ’n aangrypende Afrika-gebed van Alan Paton.

Laastens is daar ’n paar jong proponent-teoloë wat aan die woord kom in die bydrae met ’n sinopsis van uitgesoekte artikels wat op hulle skripsies gebaseer is en wat Bybel-Media beplan om binnekort uit te gee.

Annette Potgieter en Cas Wepener het dié boek Jong teoloë praat saam saamgestel. In dié artikel word ’n sinopsis van hulle bydraes gegee. Dit is georden in terme van die drie bekende “clusters” van die teologiese ensiklopedie – bronne, geloofsoortuigings en gebruike. Dit neem die leser op ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap, gesien deur die oë van ons jong teoloë.

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (scharmer-lens.doc)Klein gemeentes deur 'n Scharmer-lens beskouKobus van Tonder37 Kb
Download this file (Klein is lekker.doc)Klein is lekkerChristina Landman29 Kb
Download this file (Om in klein gemeentes te preek.doc)Om in klein gemeentes te preekCas Wepener34 Kb
Download this file (Skep sosiale kapitaal in gemeentes.doc)Skep sosiale kapitaal in gemeentesChris van Wyk39 Kb
Download this file (kg jun 2014.pdf)Volledige Kruisgewys 5430 Kb
Download this file (Menswaardigheid.doc)Menswaardigheid in ‘n wêreld vol geweldLyn van Rooyen36 Kb
Download this file (Jong teoloë praat saam oor God.doc)Jong teoloë praat saam Annette Potgieter en Cas Wepener43 Kb

Kommentaar op toekoms van PPT en WORD hulpmiddels

  • Toekoms...
    Jy sal alle inligting kry by http://www.kontak.org.za/ Meer...
  • Toekoms...
    Suidkus wil graag aansluit met gemeentepakket van R2000. Sal ons van verskillende rekenaars met een wagwoord kan ingaa. Ek was lid by NOUS. Dankie fRANS kLOPPER Meer...
  • Toekoms...
    Ten minste kan jy dit raaksien! Die bydraes word nie gewoonlik deur ons oorgeskryf of geredigeer nie. Meer...
RSS